Urząd Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15)869-14-10
(0-15)869-14-19
Fax (0-15)869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
o/Lipnik
96 9434 1041 2009 1940 0884 0014
Lipnik
Kontrast:
A
A
A

Skrócenie czasu pracy Urzędu Gminy w Lipniku na okres od 11 czerwca do 14 czerwca 2019 r

2019-06-11 13:11:50

Zarządzenie Nr 41/2019

Wójta Gminy Lipnik

z dnia 10 czerwca 2019 r.

 

              w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Lipniku na okres upałów

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506. ), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

1. Ze względu na utrzymujące się wysokie temperatury w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Lipniku oraz prognozy, które przewidują dalszy wzrost temperatury powietrza i upał, zarządzam skrócenie czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Lipniku w okresie od  11 czerwca  2019 r. do  14 czerwca 2019 r. o jedną godzinę dziennie - w przypadku utrzymania się temperatury powyżej 30º C w pomieszczeniach, z zastrzeżeniem ust.2

2. Do podjęcia decyzji o skróceniu czasu pracy w danym dniu roboczym upoważniony jest Sekretarz Gminy Lipnik, po dokonaniu rozeznania aktualnych warunków atmosferycznych.

§2

Urząd Gminy w Lipniku  będzie czynny w okresie: od 11 czerwca do 14 czerwca 2019 r. w godzinach: od 7:15 do 14:15

§3

 Skrócenie czasu pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia za pracę.

§4

Zobowiązuje pracowników do pełnienia dyżurów w godzinach pracy sekretariatu Urzędu Gminy w Lipniku, zapewniających sprawną bieżącą obsługę interesantów – według harmonogramu pracy ustalonego z bezpośrednim przełożonym.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipnik.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej Grządziel

Telewizja internetowa
Kalendarium
Październik
PonWtŚrCzPtSobNdz
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Pogoda