Urząd Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15)869-14-10
(0-15)869-14-19
Fax (0-15)869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
o/Lipnik
96 9434 1041 2009 1940 0884 0014
Lipnik
Kontrast:
A
A
A

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2021-05-26 13:01:14

Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. serii S) i opublikowane w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily). Można je zobaczyć po kliknięciu na link 2021/S 100-265378.

 

 

Polska-Lipnik: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2021/S 100-265378

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

 Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lipnik
Adres pocztowy: Lipnik 20
Miejscowość: Lipnik
Kod pocztowy: 27-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Zieliński
E-mail: inwestycje@lipnik.pl
Tel.: +48 158691419
Faks: +48 158691754
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.lipnik.pl
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Lipnik

II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Lipnik

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, organizator dokona wyboru operatora w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna (27-400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 40).

Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

a) określenie rodzaju transportu: transport drogowy osób, przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar gminy Lipnik, dla której Gmina Lipnik jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/06/2022
Okres w miesiącach: 36

 Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/05/2021
Telewizja internetowa
Kalendarium
Wrzesień
PonWtŚrCzPtSobNdz
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     

Pogoda
skup aut gdynia