Dzisiaj jest: 25 kwietnia 2018
Imieniny: Jarosława, Marka, Elwiry

Szukana fraza: ""
Znaleziono elementów: 1127


Sołtysi w Gminie Lipnik w kadencji 2010 - 2014

 Adamów - Sołtys wsi - Jacek Pietraszewski   Gołębiów - Sołtys wsi  - Marek Zieliński   Grocholice - Sołtys wsi - Krzysztof Kozakiewicz Kaczyce - Sołtys wsi  - Jacek Dydo   Kurów - Sołtys wsi - Sabina Gaweł   Leszczków - So...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą te

http://bip.lipnik.pl/8/151-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_rozbudowy_istniejacego_budynku_administracyjno_biurowego_o_klatke_schodowa_oraz_zmiana_sposobu_uzytkowania_obiektu_w_czesci_pietra_z_przeznaczeniem_na_punkt_przedszkolny_wraz_z_niezbedna_infrastruktura_techniczna_we.html ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą.”

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą.” z dnia 28.01.2009 nr 10676 - 2009 Poniżej istnieje możliwość pobrania niezbędnych dokumentów 16.02.2009r. Odpowiedź ...

Ogłoszenie o zamówniu publicznym pn. "Remont drogi gminnej nr 001421 T relacji Kleczanów - Międzygórz"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn.  "Remont drogi gminnej nr 001421 T relacji Kleczanów - Międzygórz"  zamieszczone w biuletynie Zamówień Publicznych pod Numerem ogłoszenia: 12772 - 2009; data zamieszczenia: 30.01.2009 r. Pliki do pobrania: ...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne "Remont drogi gminnej nr 001421 T relacji Kleczanów - Międzygórz"

OGŁOSZENIE o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne "Remont drogi gminnej nr 001421 T relacji Kleczanów - Międzygórz" ...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą.”

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą" ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2009"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  "Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2009"   Pliki do pobrania: Treść Ogłoszenia - plik .pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik .pdf ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn."Usługi transportowe na terenie Gminy Lipnik w roku 2009"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Usługi transportowe na terenie Gminy Lipnik w roku 2009"    Pliki do pobrania: Treść Ogłoszenia - plik .pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik .pdf Załączniki do SIWZ - plik .pdf   ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Adamów, Studzianki, Męczennice Kol, Gm. Lipnik"

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  pn.: "Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Adamów, Studzianki, Męczennice Kol, Gm. Lipnik" Pliki do pobrania: ...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Lipnik 27.04.2009r  O G Ł O S Z E N I E   Wójt Gminy w Lipniku ogłasza że w dniu 23 kwietnia 2009 r. został wywieszony wykaz nieruchomości Nr,Nr 14/26, 11/5,lokal użytkowy w budynku Nr 245A przeznaczonych do sprzedaży .Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchom...

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2009"

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2009" ...

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn.: „Usługi transportowe na terenie Gminy Lipnik w roku 2009”

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn.:  „Usługi transportowe na terenie Gminy Lipnik w roku 2009” ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn."Budowa oświetlenia parkowego ,przyłącza elektrycznego i kabla ziemnego zasilania ciągu pieszego na działkach nr nr ew. 40/7,40/55, 40/56, 66 w miejscowości Włostów."

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa oświetlenia parkowego ,przyłącza elektrycznego i kabla ziemnego zasilania ciągu pieszego na działkach nr nr ew. 40/7,40/55, 40/56, 66 w miejscowości Włostów." ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budynek gospodarczo -garażowy. Wykonanie stanu zerowego na działce nr 75/4 w miejscowości Lipnik"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budynek gospodarczo -garażowy. Wykonanie stanu zerowego na działce nr 75/4 w miejscowości Lipnik" ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Lipniku – odcinek S13 – Si1.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Lipniku – odcinek S13 – Si1. ...

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Adamów, Studzianki, Męczennice Kol, Gm. Lipnik

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Adamów, Studzianki, Męczennice Kol, Gm. Lipnik" ...

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia parkowego ,przyłącza elektrycznego i kabla ziemnego zasilania ciągu pieszego na działkach nr nr ew. 40/7,40/55,40/56,66 w miejscowości Włostów”.

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia parkowego ,przyłącza elektrycznego i kabla ziemnego zasilania ciągu pieszego na działkach nr nr ew. 40/7,40/55,40/56,66 w miejscowości Włostów”. ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budynek gospodarczo - garażowy – stan zerowy na działce nr 75/4 w miejscowości Lipnik”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budynek gospodarczo - garażowy – stan zerowy na działce nr 75/4 w miejscowości Lipnik” ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Lipniku – odcinek S13- Si1”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Lipniku – odcinek S13- Si1” ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Odbudowa dróg na terenie gminy Lipnik"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Odbudowa dróg na terenie gminy Lipnik" ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.    Dokumenty do pobrania:   ZAPYTANIE DO PRZETARGU WRAZ z ODPOWIEDZIĄ - plik .pdf ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Odbudowa istniejącego stawu melioracyjnego w Lipniku"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Odbudowa istniejącego stawu melioracyjnego w Lipniku" ...

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa dróg na terenie gminy Lipnik"

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa dróg na terenie gminy Lipnik" ...

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn.„Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.”

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.” ...

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa istniejącego stawu melioracyjnego w Lipniku”

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa istniejącego stawu melioracyjnego w Lipniku” ...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej we Włostowie

Lipnik 17.09.2009 O G Ł O S Z E N I E     Wójt Gminy w Lipniku ogłasza, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku został wywieszony wykaz działki budowlanej o nr ewid. 397/1 stanowiącej własno...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn."Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i jednostek organizacyjnych" ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i jednostek organizacyjnych”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i jednostek organizacyjnych" ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.  Dokumenty do pobrania: ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" ...

Rada Gminy w Lipniku - Kadencja 2010-2014

Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku, Radny wsi Słabuszewice Elżbieta Dziekańska - v-ce Przewodnicząca Rady Gminy, Radna wsi Lipnik Krzysztof Gromski - v-ce Przewodniczący Rady, Radny wsi Łownica, Słoptów Teresa Dzienniak - Radna wsi Włostów Marian Strawczyński - Radny wsi Międzygórz, St...

Zawody Strażackie Lipnik

Obecnie w tej galerii jest 21 zdjęć ...

Turniej Piłkarski w Gołębiowie

Na turnieju piłkarskim w Gołębiowie najlepszym zespołem okazał się Lipnik, który w finale 3 : 0 pokonał drużynę z Leszczkowa. W meczu otrzecia ekipa z Łownicy zwyciężyła Ublinek 4 : 2. Turniej odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Lipnik Józefa Buliry. Do turnieju przystąpiło osiem zespołów...

Telefony

Książka telefoniczna Centrala 15 8691- 410, 15 8691 - 419, fax. urzędu 15 8691 - 754. Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów nr 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001   Stanowisko Nr pokoju Imię i Nazwisko tel. wewnętrzny 1 Wójt Gminy 19 Andrzej Grządziel ...

Informacja z dnia 11.05.2017 w sprawie wiosennych przymrozków

I N F O R M A C J A W związku z wystąpieniem w dniach 09-10.05.2017 roku przymrozków wiosennych  mogą wystąpić uszkodzenia w uprawach rolnych i sadach. W związku z powyższym prosimy rolników, u których wystąpiły uszkodzenia na wskutek przymrozków wiosennych o niezwłoczny kontakt osobisty w spra...

Remont drogi gminnej nr 001421 T relacji Kleczanów - Międzygórz

W 2009 roku Gmina Lipnik wykonała zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr 001421T relacji Kleczanów – Międzygórz”,  które było współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej na odcinku o dł...

Remont drogi gminnej nr 001420 T Gołębiów Szlachecki – Wesełówka

    W 2010 roku Gmina Lipnik wykonała zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr 001420 T Gołębiów Szlachecki – Wesełówka",  które było współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do istniejących budynków w miejscowości Włostów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. \"Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do istniejących budynków w miejscowości Włostów\"...

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku

  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Kierownik - Grzegorz Paradowski tel/fax: 15 869 15 19 email: zgk@lipnik.pl Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgk.lipnik.pl...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Dodatkowe informacje - plik .zip - 17.08.2011   Odpowiedź na zapytanie - plik .pdf - 11.08.2011   Materiały dodatkowe...

Państwowa Komisja Wyborcza - WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 r.

  WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R. (więcej informacji) ...

Asystenci na praktyki

Siedmiu asystentów rodziny, po zakończonym w ramach projektu "WSPÓLNA SPRAWA" szkoleniu, odbywa praktyki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niebawem rozpoczną się także praktyki w gminie Mirzec dla uczestników kursu "Pracownik administracyjno-biurowy".W Ostrowcu Św. zakończyło się ostatnio także szkolenie "Eksploatacja u...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. \"Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych\"   Dokumentacja techniczna - plik . zip Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - plik . zip Mapy lokalizacyjne - plik .zip ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPNIKU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPNIKU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA...

Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników rok szkolny 2011/2012

Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników rok szkolny 2011/2012...

Przewodniczący Rady Gminy

  Stanisław Mazur Dane kontaktowe:   Lipnik 20, 27-540 Lipnik tel.(015) 8691419 w. 47 e-mail: przewodniczacy@lipnik.pl    Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku przyjmuje interesantów w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 - 12.00 w pokoju nr 18    ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. \"Budowa budynku gospodarczo garażowego w Lipniku\"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. \"Budowa budynku gospodarczo garażowego w Lipniku\" ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. \"Zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie\"

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. \"Zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie\"...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.\"Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie - polegający na remoncie posadzek, instalacji zimnej wody oraz remont centralnego ogrzewania\"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. \"Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie - polegający na remoncie posadzek, instalacji zimnej wody oraz remont centralnego ogrzewania\"   Treść ogłoszenia - plik .pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik .pdf Załączniki do SIWZ - plik .pdf Pr...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do istniejących budynków w miejscowości Włostów

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do istniejących budynków w miejscowości Włostów   Treść ogłoszenia - plik .pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik .pdf Załączniki do SIWZ - plik .pdf Przedmiar robót wraz z...

Sygnalizacje groźnych agrofagów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział Opatów informuje, że komunikaty sygnalizacyjne groźnych agrofagów dostępne są na stronie internetowej:  www.piorin.gov.pl   - sygnalizacja - województwo - powiat (wybierany na mapie) ...

III rocznica śmierci Jana Pawła II

W dniu 6.04.2008 r. w parafii Narodzenia Jana Chrzciciela we Włostowie uczczono III rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II . Modlono się o rychłą beatyfikację i kanonizację sługi Bożego Jana Pawła II . Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie "Nasz Włostów " i ...

Zawody sportowo - pożarnicze

W niedzielę 6 lipca na boisku Zespołu Szkół w Lipniku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział wzięło 11 drużyn OSP oraz 3 drużyny młodzieżowe. W klasyfikacji generalnej: I miejsce zajęła drużyna OSP Łownica, II miejsce - OSP Lipnik, III miejsce OSP Męczennice. Bardzo dobre rezultaty u...

Uroczystość odsłonięcia "Pomnika Czynu Legionowego" w Lipniku

W Gminie Lipnik został odsłonięty pomnik podpułkownika Antoniego Jabłońskiego. Uroczystość odbyła się na placu nazwanym Sanktuarium Legionowym. Podpułkownik Jabłoński pochodził z Ziemi Sandomierskiej.Urodził się w 1896 roku majątku Usarzów. Służył w 1. Brygadzie Legionów pod dowództwem Józefa Piłsuds...

II Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lipnik w Gołębiowie

W niedzielę 20 lipca 2008 r., odbył się II Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lipnik na boisku sportowym w Gołębiowie. W tegorocznym turnieju wzięło udział osiem drużyn: Lipnik, Leszczków, Włostów, Łownica, Kurów, Gołębiów, Słabuszewice, Ublinek. W wyniku rywalizacji sportowej klasyfikacja p...

Dożynki Gminne w Lipniku

W dniu 24 sierpnia 2008r. w Lipniku odbyły się Dożynki Gminne. Pomimo kapryśnej pogody w dożynkach uczestniczyło wielu mieszkańców gminy. W czasie dożynek prezentowane były barwne wieńce dożynkowe. Organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. ...

Marsz Szlakiem Legionów po gminie Lipnik

       W dniu 10.10.2009 r. odbył się "Marsz Szlakiem Legionów po gminie Lipnik. Marsz polegał na zarejestrowaniu się osób chętnych w następujących punktach startowych: Kleczanowie, Lisowie, Opatowie, Usarzowie ,a następnie pokonaniu wyznaczonejtrasy do Lipnika pod Pomnik Czynu Legionowego...

Baner

...

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków

W dniu 04.07.2008r. (piątek) trasa Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków przebiegał będzie przez teren gminy Lipnik więcej informacji w Ogłoszeniu.... ...

Zaproszenie na Uroczystość Odsłonięcia Pomnika

RADA GMINY W LIPNIKU, WÓJT GMINY LIPNIK JÓZEF BULIRA, SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA PODPUŁKOWNIKA ANTONIEGO JABŁOŃSKIEGO SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE POMNIKA PODPUŁKOWNIKA ANTONIEGO JABŁOŃSKIEGO KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 SIERPNIA 2008 r. O GODZ. 10.30 ...

UWAGA wymień dowód osobisty

Wymiana dowodów osobistych Obowiązek wymiany dowodów nakłada na obywateli Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej. (Dz.U.02.183.1522): Dowody należy wymienić w następujących terminach: 1. od dni...

Biesiada Świętojańska we Włostowie

Wójt Gminy Lipnik i Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych we Włostowie oraz Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej Nasz Włostów   Z A P R A S Z A J Ą   na Biesiadę Świętojańską oraz Uroczystość poświęc...

Obwieszczenie uzupełniające

Obwieszczenie uzupełniające do Obwieszczenia Wójta Gminy Lipnik, które zostało opublikowane w „Echu Dnia" w dniu 13.06.2008r.(piątek) Zawiadamia się że Wójt Gminy Lipnik prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunk...

Zawody sportowo - pożarnicze

  Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lipniku zaprasza na zawody sportowo - pożarnicze więcej informacji w Zaproszeniu.... ...

Konkurs Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego "Na dobry początek"

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego zaprasza instytucje nie nastawione na zysk działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców do konkursu o dofinansowanie "Na dobry początek!" Jeśli zależy Wam na tym, by dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujące małe miejscowości: * miały szansę na ciekawą i ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   W dniach 23 i 24 luty 2009 r.  o godz. 15.00 w miejscowości Lipnik w Urzędzie Gminy w Lipniku odbędzie się szkolenie dla osób stosujących środki ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, oraz zakupujących środki ochrony roślin zaliczone do bardzo toksycznych i tokszycznych (I i II kl. toks.)...

Informacja o wymianie dowodu osobistego

Informujemy, że każda osoba posiadająca dowód osobisty ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym.   Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.   Niewymieniony z powodu zmiany danych dow&oacu...

Zaproszenie na zawody OSP

  Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lipniku serdecznie zaprasza na zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą sięw dniu 28 czerwca 2009r. na placu szkolnym w Lipniku o godzinie 14:00 ...

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne - rozstrzygnięty!!!

W dniu 13 września na Dożynkach Wojewódzkich w Jędrzejowie zostali nagrodzeni laureaci II edycji wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz przy współpracy z Ośrodkiem Doradz...

Szkolenie z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Program szkoleń  Gmina Lipnik      7  listopad  2009 roku  (sobota)   Miejsce szkolenia:    Zespół Szkół w Lipniku -  Świetlica szkolna   rozpoczęcie szkolenia godz 12.00        ...

Zaproszenie na uroczystość upamiętniającą 91- rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

WÓJT GMINY LIPNIK DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPNIKU Z A P R A S Z A J Ą   na  uroczystość upamiętniającą 91- rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości która odbędzie się w dniu 12 listopada 2009 roku ( czwartek) przy Pomniku Czynu...

Uroczystość upamiętniająca 91- rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 12 listopada 2009 roku w Zespole Szkół w Lipniku im. Józefa Mikułowskiego – Pomorskiego odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 91 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości udział wzięli: Kombatanci, Poczty Sztandarowe, Strażacy OSP, Harcerze, Uczniowie ZS Lipnik, W...

Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne

Ogłoszenie   W dniach od 2 do 3 grudnia (środa -czwartek) 2009r. w zaparkowanym obok budynku Urzędu Gminy w Lipniku mammobusie zostaną przeprowadzone bezpłatne kontrolne badania: - mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat  nie wykonywały w/w badań, ...

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

W dniu 20 listopada 2009 roku w Gminie Lipnik odbyło się spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Podczas uroczystości Józef Bulira - Wójt Gminy Lipnik wręczył Jubilatom odznaczenia „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP...

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Lipnik 2010

10 stycznia w Zespole Szkół w Lipniku odbyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tego dnia przygotowano wiele ciekawych atrakcji. Impreza podzielona była na dwie części: występy artystyczne i zabawę taneczną. W części artystycznej udział wzięli: Kwartet „Niby nic" z Ćmielowa, ...

Muzeum Geologiczne Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego

Muzeum Geologiczne Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach ogłosiło konkurs plastyczny i wiedzy geologicznej. Tegoroczny konkurs jest już XI z kolei konkursem i odbywa się pod hasłem „Rzeźbiarze powierzchni Ziemi". Szczegóły i regulamin konkurs...

Równać Szanse

Informujemy, że został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Grantowy w Programie "Równać Szanse 2010"! W konkursie o dotacje do 50 000 zł na 18-miesięczne projekty mogą się ubiegać organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkur...

Odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

3 marca 2010 r w Urzędzie Gminy w Lipniku odbyły się eliminacje Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów pożarowych, umożliwia poznanie zasad postępowania na wypadek pożaru i posługiwani...

Powiat Sandomierski - dobre miejsce na agroturystykę

Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Lokalna Grupa Działania przystępuje do realizacji Projektu "Powiat sandomierski - dobre miejsce na agroturystykę", finansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w region...

Małe Projekty

  Małe projekty są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze Działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki w...

Wizyta Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Lipnik

  W czwartek 8 kwietnia 2010 roku Gminę Lipnik odwiedził Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas wraz z  Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Wojciechem Borzęckim oraz Dyrektorem Departamentu Funduszy Strukturalnych Markiem Szczepanikiem. Celem wizyty Adama Jarubasa w Gmin...

Internet szerokopasmowy w Gminie Lipnik

Teren Gminy Lipnik został wskazany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jako jedna z tzw. białych plam, czyli obszar, gdzie brakuje dostępu do telefonu stacjonarnego lub internetu, a gdzie istnieje zapotrzebowanie na usługi teleinformatyczne. W związku z tym firma KLIMARTEL s.c. przesłała do Urzędu Gminy w Lipniku następują...

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Lipniku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku z dniem 08.07.2010r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej, o Nr ewidencyjnych 40/125 , 40/126, 40/127, 40/128, 40/129, 40/130, 40/131, 40/132, 40/133, 40/134...

Ogłoszenie - wykaz działek

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Lipniku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku z został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej, o Nr ewidencyjnych 167/9, 167/11, 167/12, 167/13, 167/15, 167/16, 167/17, 167/18, 167/20, 167/21 położonych we W...

Informacja przedspisowa

W dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrze odwiedzą wszystkie gospodarstwa rolne na terenie kraju podczas obchodu przedspisowego przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010. Głównym celem obchodu jest weryfikacja i aktualizacja wykazu gospodarstw rolnych z przydzielonych obwodów spisowych oraz potwierdzenie ich geol...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

O G Ł O S Z E N I E   Wójt Gminy w Lipniku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku z dniem 09.08.2010r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej, o Nr ewidencyjnych 167/6 , 40/52 , 40/53 położonych we Włostowie, stanowiących własn...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedania

I N F O R M A C J A Wójt Gminy Lipnik informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku z dniem 22 września 2010 roku, na okres 21 dni , zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu o Nr ewidencyjnych 119/3 położona w Malicach Kościelnych oraz o Nr ...

Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dotyczącym wariantów przebiegu drogi ekspresowej S-74 na terenie Gminy Lipnik.

Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dotyczącym wariantów przebiegu drogi ekspresowej S-74 na terenie Gminy Lipnik. ...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010r.

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) Wójt Gminy Lipnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie na...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik   o konsultacjach projektu   „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi...

"Grunt na medal" 2010 w gminie Lipnik

      „Grunt na medal” 2010 w gminie Lipnik   W „Złotej 16” zakończonej IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” 2010 organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z Marszałkami Wojewó...

Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010r

Dnia 28 października 2010 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja promująca Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji. Podczas spotkania przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Lech Janiszewski wręczyli Wójtowi Gminy Li...

OBCHÓD PRZEDSPISOWY - NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

OBCHÓD PRZEDSPISOWY Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 2400. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszech...

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2011 ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

OGŁOSZENIE               Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536/ Wójt Gminy Lipnik ogłasza   OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJ...

Informacja o wykazie lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA   Wójt Gminy Lipnik informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku z dniem 10 marca 2011 roku, na okres 21 dni, zostały wywieszone wykazy lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu: - lokal użytkowy w budynku Nr 245 A na działce Nr 40/69 położonej we Wło...

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

              Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany jest w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00              Powszechny spis ludności i mieszkań w 20...

Umowę o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik”

                          Wójt Gminy Lipnik w dniu 21.02.2011 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipn...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku

WÓJT GMINY LIPNIK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Starszy informatyk (nazwa stanowiska pracy) O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych ...

Ogłoszenie o Raporcie z akcji informacyjnej S74

Ogłoszenie o ukończeniu raportu z akcji informacyjnej dotyczącej projektu "Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S-74 na odcinku Opatów – Nisko (węzeł „Zapacz”)"   Z dokumentem „Raport z akcji informacyjnej”, można się zapoznać w dn...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Starszy informatyk

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Starszy informatyk znajduje się w pliku poniżej - plik .pdf ...

Ćwiczenia powiatowe

          W dniu 12 maja 2011 roku, na terenie Gminy Lipnik przeprowadzono ćwiczenia powiatowe „AMONIAK 2011” koordynowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie.   Ćwiczenia podzielono na dwie części. Podczas pierwszej - teoretycznej w Urzędzie Gminy w L...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Starszy informatyk

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Starszy informatyk znajduje się w pliku poniżej - wyniki.pdf ...

"Miłosz od Nowa"

W 2011 mija setna rocznica urodzin Czesława Miłosza. W związku z tym w Zespole Szkół im. Prof. Józefa Mikułowskiego Pomorskiego w Lipniku realizowany był projekt "Miłosz od Nowa". W Święcie Miłosza wzięli udział wszyscy gimnazjaliści i uczniowie klasy VI szkoły podstawowej w Lipniku, władze gminy...

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

W dniu 27 maja 2011 roku, wzorem lat ubiegłych, w Gminie Lipnik odbyło się spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. "Otwierając dzisiejszą uroczystość biorę Was wszystkich za świadków tej doniosłej uroczystości, przez którą wyrazić pragniemy najgłębszy szacunek ...

90 Lat OSP Usarzów

W niedzielę 19 czerwca 2011 w Usarzowie, odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenie sztandaru jednostce OSP Usarzów z okazji 90 -lecia działalności. Uroczystość rozpoczęła się o godz.15.00 mszą św. odprawioną przez Proboszcza Ks. Kanonika Kapelana Strażaków Gminy Lipnik Stanisława Wdowiaka, w intencji ...

Harmonogram EZGDK

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Lipnik przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki na 2018 r. można pobrać otwierając poniższy plik: ...

Dzień z TP w Lipniku - relacja

Po rozbudowie nowoczesnej – światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej w gminie Lipnik - przyszedł czas na jej praktyczne wykorzystanie przez mieszkańców gminy. Główny inwestor tego przedsięwzięcia TP Orange zaproponował dotychczasowym i przyszłym użytkownikom nowe produkty ze świata komunikacji cyfrowej. Zreali...

Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I

Materiały dotycząc zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I" można pobrać ze strony: www.lipnik.asi.pl ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I"   Pliki do pobrania: ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Odbudowa dróg gminnych nr 001437 T Leszczków – Pencławice, nr 001435 T Pencławice – Lipówka, oraz drogi wewnętrznej Lipnik – Lipniczek na działce nr 220 – droga dojazdowa do gruntów

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Odbudowa dróg gminnych nr 001437 T Leszczków – Pencławice, nr 001435 T Pencławice – Lipówka, oraz drogi wewnętrznej Lipnik – Lipniczek na działce nr 220 – droga dojazdowa do gruntów rolnych." ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Remont drogi gminnej nr 001420 T Gołębiów Szlachecki - Wesełówka"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Remont drogi gminnej nr 001420 T Gołębiów Szlachecki - Wesełówka" ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2010”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2010” ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Usługi transportowe na terenie Gminy Lipnik w roku 2010”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Usługi transportowe na terenie Gminy Lipnik w roku 2010” ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 001420 T Gołębiów Szlachecki – Wesełówka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi gminnej nr 001420 T Gołębiów Szlachecki – Wesełówka" ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Usługi transportowe na terenie Gminy Lipnik w roku 2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Usługi transportowe na terenie Gminy Lipnik w roku 2010" ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.„Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2010”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2010” ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn.Odbudowa dróg gminnych nr 001437 T Leszczków – Pencławice, nr 001435 T Pencławice – Lipówka, oraz drogi wewnętrznej Lipnik – Lipniczek na działce nr 220

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa dróg gminnych nr 001437 T Leszczków – Pencławice, nr 001435 T Pencławice – Lipówka, oraz drogi wewnętrznej Lipnik – Lipniczek na działce nr 220 – droga dojazdowa do gruntów rolnych...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn."Odbudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Lipnik"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Odbudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Lipnik" ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół we Włostowie"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół we Włostowie" ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn: "Odbudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Lipnik"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn: "Odbudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Lipnik" ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół we Włostowie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół we Włostowie" ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pt. Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lipniku polegająca na zabudowie dźwigu platformowego na działce nr ewid. 353 w miejscowości Lipnik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pt. "Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lipniku polegająca na zabudowie dźwigu platformowego na działce nr ewid. 353 w miejscowości Lipnik"    UWAGA Nastąpiła zmiana ogłoszenia o udzielenie przedmiotowego zamówienia p...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WŁOSTOWIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Pt. „RADOSNA SZKOŁA”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WŁOSTOWIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Pt. „RADOSNA SZKOŁA”   Zapytania do niniejszego zamówienia publicznego wraz z odpowiedziami są do pobrania poniżej w pliku pdf "Zapytania 1 wraz z...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lipnik w latach 2010 - 2013"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lipnik w latach 2010 - 2013" ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Odbudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie gminy Lipnik"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Odbudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie gminy Lipnik" ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lipniku polegająca na zabudowie dźwigu platformowego na działce nr ewid. 353 w miejscowości Lipnik"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lipniku polegająca na zabudowie dźwigu platformowego na działce nr ewid. 353 w miejscowości Lipnik" ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie gminy Lipnik"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie gminy Lipnik" ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. ""Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej we Włostowie w ramach rządowego programu pt. RADOSNA SZKOŁA"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej we Włostowie w ramach rządowego programu pt. RADOSNA SZKOŁA" ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej we Włostowie w ramach rządowego programu pt. RADOSNA SZKOŁA"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej we Włostowie w ramach rządowego programu pt. RADOSNA SZKOŁA" ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lipnik w latach 2010 - 2013"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lipnik w latach 2010 - 2013" ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn: "BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn: "BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik" ...

Wójt Gminy Lipnik

Józef Bulira   Dane kontaktowe: Lipnik 20, 27-540 Lipnik tel. (015) 8691419 w. 42 e-mail: wojt@lipnik.pl nr pokoju: 20   Przyjmowanie interesantów:   Wójt Gminy Lipnik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w kazdy wtorek w godz. od 14.00 do 16.00 po uprzednim uzgodnieniu ter...

"Aktywizacja Ludzi Starszych" projekt realizowany ze środków Programu Integracji Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku  jako  usługodawca  przystąpił  do relizacji Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Realizacja Programu odbywać sie będzie w okresie  wrzesień - grudzień 2008r. na usługę pt: " Aktywizacja  l...

Kontraktywizacja - program wsparcia klientów pomocy społecznej w Lipniku

W Urzędzie Gminy w Lipniku w dniu 18.09.2008 r odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z osobami biorącymi udział w projekcie systemowym "Kontraktywizacja - program wsparcia klientów pomocy społecznej w Lipniku " . Projekt jest współfinansowany przez Unię Eurpejska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lu...

Zadbaj o siebia

W dniu  24.10.2008 w budynku Zespołu Szkół w Lipniku odbyło się  spotkanie pod tytułem " Zadbaj o siebie".Na spotkaniu tym Pani Renata Kozłowska  wizażystka, kosmetolog przedstawiła wiadomości na temat pielęgnacji cery, skóry w wieku dojrzałym.Jakie stosować kremy. Odbyła się prezentacja m...

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Sandomierza

W dniu 10.10.2008r. zorganizowano wyjazd  turystyczno-  krajoznawczy do Sandomierza. Uczestnicy zwiedzili sandomierski zamek w którym znajduje się Muzeum Okręgowe , Katedrę. Atrakcją Sandomierza jest Podziemna Trasa Turystyczna o długości prawie 500 metrów ,  muzeum diecezjalne w Domu Długosza . Zwiedzenie Sandomierza  rozpoczęto...

Wyjazd do teartu do Kielc

W dniu  7.11.2008r.  zorganizowano wyjazd  do teatru im.Stefana Żeromskiego w Kielcach na spektakl pt:"Tartuffe" Moliera. Po spektaklu seniorzy przespacerowali się słynną ulicą Sienkiewicza. ...

Dieta w zdrowiu i chorobie

W dniu  19.11.2008r. zorganizowano  spotkanie z lekarzem  ,medycyny Maciejem  Sierantem , którego tematem była " dieta w zdrowie i chorobie. Uczestnicy wysłuchali  wykładu na temat  zdrowego odżywiania się w starszym wieku. W czasie  wykładu uczestnicy zadawali pytania dotyczące różnych ...

Zabawa andrzejkowa

W dniu 27.11.2008r. zorganizowano zabawę andrzejkową .  Czas umilał wodzirej, który zachęcał do tańca, zabawy . Podczas spotkania  śpiewano  piosienki biesiadne. ...

Spotkanie wigilijne

W dniu  12.12.2008r.   zorganizowano spotkanie wigilijne . Uczestnicy spotkania złożyli sobie  życzenia , połamali  się opłatkiem. Wieczór wigilijny umiliła młodzież z Zespołu  Szkół w Lipniku i z Włostowa , śpiewając kolędy. Dzięki realizacji programu udało się nam  choćby w ma...

Konferencja informacyjno- promocyjna dot. realizacji projektu systemowego pn." Czas na aktywność w gminie Lipnik"

Konferencja informacyjno- promocyjna dot. realizacji projektu systemowego pn. ”Czas na aktywność w gminie Lipnik”   ...

Usługa dla osób starszych. Tworzenie i prowadzenie klubów seniora w 2009r.

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lipniku  w  2009r wziął udział  w realizacji Programu Integracji Społecznej stanowiącego cześć  Poakcesyjnego Programu  Wspierania Obszarów Wiejskich, .  przystąpił do realizacji projektu  " Usługa  dla osób straszych. Tworzenie i prowadzenie ...

Wyjazd do kina w Sandomierzu.

W dniu  20.08.2009r.  seniorzy  gminy Lipnik   w ramach  realizacji  integracji społecznej wyjechali do kina do  Sandomierza   na  film pt. " U Pana Boga za  miedzą. " w reżyserii  Jacka Bromskiego. Film obejrzało  69 seniorów. Seniorzy miło spędzili c...

Wyjazd do Juraparku w Bałtowie.

W dniu 28.08.2009r. seniorzy z gminy Lipnik  wyjechali do Juraparku  w Bałtowie.  W wyjeździe wzięło udział  82  seniorów. Seniorzy zwiedzając  JuraPark w Bałtowie zobaczyli barwny i tajemniczy świat dinozaurów. Seniorzy zwiedzili Żydowski Jar, spacer  ten dał możliwość kontaktu z żywą...

Konferencja promocyjna

  Projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Lipnik" Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku był realizatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Czas na aktywność w gminie Lipnik". Projekt realizowany był w ramach Pro...

Wyjazd studyjny do Domów Seniora w Kielcach

W  dniu  29 września  2009r.  odbył się wyjazd studyjny seniorów do Domów Seniora w Kielcach. W wyjeździe wzięło udział   74 seniortów. Seniorzy odwiedzili 4  domy seniora.  Zapoznali się z  działalnością, bogatą ofertą  codziennych zajęć, które umożliwiaj...

Spotkanie integracyjne przy grilu i ognisku w Leszczkowie

W dniu  24 września 2009r. seniorzy   spotkali  się w Leszczkowie  na spotkaniu integracyjnym przy grilu i ognisku.  W spotkaniu grilowo- ogniskowym wzięło udział  62 seniorów.  Seniorzy aktywnie wzięli udział w pzrygotowaniach do spotkania. Pomogli  w dowiezieniu  grila, pomagali ...

Wyjazd seniorów do kina do Tarnobrzegu.

W dniu  26.10.2009r. odbył się wyjazd seniorów do kina  do Tarnobrzegu.  Działaniami objęto 62 seniorów, którzy obejrzeli film pt." Dzieci Ireny Sendlerowej" w reżyserii  Johna Kent  Harrisona. Seniorzy milo spędzili czas . ...

Spotkanie z artystami ludowymi

W dniu   10.11.2009r. odbyło  się spotkanie seniorów z artrystami ludowymi.  Działaniami objęto 54 seniorów, którzy   w aktywny sposób uczestniczyli w zajęciach  z atrystami ludowymi. Artystka ludowa Pani Barbara Żyła uczyła   robić  seniorów   kolo...

Wieczorek Taneczny

W dniu 26.11.2009r.  odbył  się wieczorek taneczny .  W zabawie tanecznej wzięło udział 67 seniorów. Seniorzy w aktywny sposób  pomagali przy przygotowaniach  do wieczorku tanecznego tj; przygotowując salę do zabawy oraz przy  przygotowaniach poczęstunku. W czasie  zabawy został ogło...

Spotkanie wigilijne

W dniu  15 .12.2009r. odbyło się  spotkanie wigilijno -opłatkowe. Udział  w spotkaniu opłatkowo - wigilijnym   wzięło udział 69 seniorów. Seniorzy aktywnie  pomagali w przygotowaniu wieczerzy wigilijnej. Uczestnicy połamali się opłatkiem , złożyli sobie życzenia. Podczas  spotkania młodzież ...

Wyjazd w Góry Świętokrzyskie

Ośrodek Pomocy Społecznej  rozpoczął realizację  Programu Integracji  Społecznej, stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich  Realizacja programu odbywać się  będzie  w okresie czerwiec 2010 - wrzesień 2010r. Projekt  nosi nazwę" Usługa dla  os&oacu...

...

Wyjazd do Baranowa Sandomierskiego oraz parku Piszczele w sandomierzu

   W dniu 30.07.2010 r. seniorzy  z gminy Lipnik  zwiedzili perłę polskiej architektury XVI wieku zamek w Baranowie Sandomierskim. W wyjeździe wzięło    udział 38 seniorów. Zamek w Baranowie Sandomierskim był siedzibą rodzu Leszczyńskich, otoczony jest 14- hektarowym parkiem. Nazywany jest &nbs...

Spotkanie integracyjne - Wieczorek taneczny

                        W dniu  30.08. 2010r. odbyło się spotkanie intergracyjne- wieczorek taneczny. Udział wzięło 28 seniorów. Seniorzy aktywnie pomagali przy przygotowaniu sali, poczęstunku. Do tańca seniorom przy...

Spotanie podsumuwujące relizację Programu Integracji Społecznej

            W dniu 29.09.2010r.  odbyło się spotkanie podsumujące  3 -letnią relizację programu  integracji społecznej . Udział  w spotkaniu wzięło udział  35 seniorów. Seniorzy  pomagali aktywnie przy przygotowaniu sali na spotkanie. Pomagali przy...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn "Remont sieci dróg gminnych w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0731 T, 0732 T oraz drogami krajowymi nr 9 i nr 77"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Remont sieci dróg gminnych w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0731 T, 0732 T oraz drogami krajowymi nr 9 i nr 77"    Odpowiedź na zapytanie nr 2 - plik .pdf Załącznik nr 1 do odpowie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Remont sieci dróg gminnych w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0731 T, 0732 T oraz drogami krajowymi nr 9 i nr 77"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Remont sieci dróg gminnych w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0731 T, 0732 T oraz drogami krajowymi nr 9 i nr 77" ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011" ...

UWAGA WYJAŚNIENIA !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi"

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi   UWAGA WYJAŚNIENIA Wyjaśnienie 9 - plik .pdf - 11.04.2011   Wyjaśnienie 8 - plik .pdf - 11.04.2011&nbs...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w Kurowie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w Kurowie" ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice" ...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2011 dotyczy projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Lipnik”

  Lipnik, dn. 07.04.2011 r. Znak: Or-II. 271.1.2011   Gmina Lipnik                                             ...

Ogłoszenienie Wojta Gminy Lipnik z dnia 16 marca 2012 r.

Ogłoszenienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej...

Lokalna Grupa Działania Sandomierskie Stowarzyszenie

http://www.lipnik.pl/57-Lokalna_Grupa_Dzialania_SSRR.html...

Komunikat sygnalizacyjny z dnia 11.04.2012

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Opatowie informuje o umieszczeniu na stronie internetowej  komunikatów sygnalizacyjnych: 1. Chowacz brukwiaczek w rzepaku 2. Chowacz czterozębny w rzepaku 3. Kwieciak jabłkowiec Komunikaty sygnalizacyjne groźnych agrofag&oacut...

Uwaga wyjaśnienie - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne   Wyjaśnienie nr 1 - 18.04.2012 - plik .pdf Zaktualizowany przedmiar robót - 18.04.2012 - plik .pdf   ...

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Lipnik

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Lipnik ...

Przetarg nieograniczony Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne

http://www.lipnik.pl/24/415-Ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_Przebudowa_oraz_zmiana_sposobu_uzytkowania_budynku_uslugowo_handlowego_z_przeznaczeniem_na_swietlice_wiejska_w_m_Malice_Koscielne.html...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.  Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych   Informacja wyjaśniająca do SIWZ - 17.04.2012 - plik .pdf    ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012

    Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012   ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"   ...

Nabór wniosków w ramach działania

http://www.lgd-sandomierz.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=179:prow&catid=37:aktualnoci&Itemid=81...

Komunikat sygnalizacyjny z dnia 23.04.2012

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Opatowie informuje o umieszczeniu na stronie internetowej  komunikatów sygnalizacyjnych: 1.Mszyce na jabłoni Komunikaty sygnalizacyjne groźnych agrofagów dostępne są na stronie internetowej:  www.piorin.gov.pl&nb...

Zapytanie ofertowe nr 2/2012 dotyczy projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Lipnik

  Zapytanie ofertowe nr 2/2012 dotyczy projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Lipnik   ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozd

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa Rogal oraz drogą krajową nr 9 Radom Barwinek Nume...

O nas

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIKU 27-540 LIPNIK 20 tel. 15 869 14 10 wew.32 email: gbplipnik1@wp.pl   Pracownicy GBP Lipnik Kierownik - Danuta Stańko Bibliotekarz - Barbara Nowosielska   Godziny otwarcia biblioteki i czytelni internetowej: poniedziałek- piątek:  7:15 - 15:15   Filia GBP we Włostowie 27-545 W...

Komunikat sygnalizacyjny z dnia 08.05.2012

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Opatowie informuje o umieszczeniu na stronie internetowej  komunikatów sygnalizacyjnych: 1.Owocnica jabłkowa Komunikaty sygnalizacyjne groźnych agrofagów dostępne są na stronie internetowej:  www.piorin....

Komunikat sygnalizacyjny z dnia 26.04.2012

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Opatowie informuje o umieszczeniu na stronie internetowej  komunikatów sygnalizacyjnych: 1.Brunatna zgnilizna drzew pestkowych - czereśnie 2. Brunatna zgnilizna drzew pestkowych - wiśnie Komunikaty sygna...

Komunikat sygnalizacyjny z dnia 27.04.2012

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Opatowie informuje o umieszczeniu na stronie internetowej  komunikatów sygnalizacyjnych: 1.Mączniak prawdziwy zbóż i traw 2. Łamliwość źdźbła zbóż i traw 3. Słodyszek rzepakowy Komunikaty sygna...

Otwarcie Amfiteatru w Lipniku

      W niedzielę 6 maja 2012 r. otwarto uroczyście amfiteatr w Lipniku. Zgodnie ze współczesną tradycją obrzędową w życiu współczesnym gminy święto kultury zaczęło się od  uroczystego nabożeństwa  w intencji mieszkańców gminy w miejscowym kościele. Mszę odprawił ksiądz...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011"   ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa budynku gospodarczo garażowego w Lipniku"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa budynku gospodarczo garażowego w Lipniku"   Dokumentacja dotycząca w/w zadania znajduje się na stronie:  http://www.lipnik.asi.pl/przetargi2011/6/dokumentacja.rar ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie”

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie” Dokumentacja techniczna dotycząca przedmiotowego zadania znajduje się na stronie: http://www.lipnik.asi.pl/pls/lipnik/przetargi?ids=2&pageid=1104&idp=292 ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi"

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi" ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn."Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w Kurowie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w Kurowie" ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn."Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice" ...

Plener Malarski we Włostowie

Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Stowarzyszenie "Nasz Włostów" przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włostowie realizują projekt "Plener Malarski " korzystając ze wsparcia Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Plener ma miejsce na terenie zespołu pałacowego-parkowego we Włostowie....

Koło teatralne

Stowarzyszenie „Nasz Włostów" we Włostowie realizują projekt „TEATR NA WŁASNYM „ . Zapraszamy chętne dzieci z terenu Gminy Lipnik do powiększenia kółka teatralnego mającego swoją siedzibę w GOK we Włostowie. Poznasz teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, aktorów, zwiedzisz garderobę, profesjona...

Dożynki Gminne w Lipniku 23-24 sierpień 2008

http://www.lipnik.maxdesign.pl/index.php?art=119...

Projekt pt.

Stowarzyszenie "Nasz Włostów" realizuje projekt "Teatr na własnym podwórku "z programu DZIAŁAJ LOKALNIE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dobiegają końca przygotowania do premiery "Małego Księcia", odbywają się próby pod okiem aktorów z teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Trwa projektowanie sc...

Zaproszenie na premierę sztuki

"Wszyscy dorośli byli kiedyś dziecm Ale niewielu z nich o tym pamięta" SDIAKDS Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Nasz Włostów" i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie   ZAPRASZAJĄ na premierę sztuki "Mały Książe" Antonie de Saint - Exupery   oraz na wystawę plenerową Uczestników ...

Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi !!!!!!!

"Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi . Ale niewielu z nich o tym pamięta " W niedzielne popołudnie 23.11.2008r.sala Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie zamieniona w ogród różany zgromadziła miłych gości, aby obejrzeć przedstawienie "Mały Książę "w wykonaniu grupy teatralnej im. Bł. W. Kadłubka .Tym samym by...

Ogłoszenie

Stowarzyszenie "Nasz Włostów" realizuje usługę z funduszy Po]akcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich . Jest to projekt skierowany do dzieci z terenu Gminy Lipnik w wieku od 9 do 14 lat .Zajęcia rozpoczną się 01.07.i trwać będą do 30 11.2009r.Zapraszamy do uczestnictwa . Rekrutacja uczestników 10.06. 2009r. ...

Dla Ciebie Mamo - przedstawienie w GOK

W niedzielne popołudnie sala Gminnego Ośrodka we Włostowie wypełniła się widzami . Okazją do spotkania było Święto Matki . Widzowie mogli obejrzeć przedstawienie "Serce Matki" wg. opowiadania H.CH. Andersena przygotowane przez grupę teatralną im. Bł. W. Kadłubka działającą przy SDIAKDS Stowarzyszeniu "Nasz Włostów" . Wysta...

Poświęcenie pomnika we Włostowie

3 października 2010 roku odbyło się uroczyste poświęcenie pomnika "Pomordowanym i poległym pracownikom cukrowni Włostów w latach okupacji 1939-1945". Uroczystość odbyła się we Włostowie - Gmina Lipnik, a rozpoczęła ją Mszą Św. w Kościele p.w. Jana Chrzciciela we Włostwie. Nastepnie dokonano poświęcenia pom...

Zastępca Wójta

dr Artur Lis Dane kontaktowe:  Lipnik 20, 27-540 Lipnik tel. 15 8691419, 15 8691410 wew. 42 fax 15 8691754 e-mail: artur.lis@lipnik.pl nr pokoju: 19    ...

Skarbnik

mgr Magdalena Zimoląg Dane kontaktowe:   Lipnik 20, 27-540 Lipnik tel. (015) 8691419 e-mail: magdalena.zimolag@lipnik.pl  tel./fax (15) 869-14-19 wewn. 49  ...

Stowarzyszenie Nasz Włostów

http://wlostow.pl/...

Gminne Koło Gospodyń Wiejskich

Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Lipniku Przewodnicząca: Stanisława Mierzwa Zakres działalności: - organizacja dożynek gminnych - konkurs wieńców dożynkowych - prezentacje potraw i wypieków - organizowanie wycieczek tematycznych w celach edukacyjnych (dofinansowanie z budżetu gminy) - organizacja wieczor&...

Działaj Lokalnie

Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Nasz Włostów" bierze udział w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności , Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ,oraz Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu "Działaj lokalnie " ,skąd otrzy...

Kółko teatralne

Stowarzyszenie „Nasz Włostów" we Włostowie realizują projekt „TEATR NA WŁASNYM „ . Zapraszamy chętne dzieci z terenu Gminy Lipnik do powiększenia kółka teatralnego mającego swoją siedzibę w GOK we Włostowie. Poznasz teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, aktorów, zwiedzisz garderobę, p...

Plener Malarski we Włostowie

Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Stowarzyszenie "Nasz Włostów" przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włostowie realizują projekt "Plener Malarski " korzystając ze wsparcia Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Plener ma miejsce na terenie zespołu pałacowego-parkowego we Włostowie....

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Zajęcia sportowo-rekreacyjne. Rozpoczął się drugi miesiąc zajęć sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych przez SDiAKDS Stowarzyszenie "Nasz Włostów" dla dzieci i młodzieży od 9-14 lat.A możliwe to było dzięki uzyskanym środkom z Po akcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich .Wśród wielu możliwości spęd...

Sekretarz Gminy

mgr Wojciech Zdyb Dane kontaktowe: Lipnik 20, 27-540 Lipnik tel. (015) 8691419 wew. 43 e-mail: sekretarz@lipnik.pl nr pokoju: 21  ...

220 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wręczenie odznaczeń

W dniu 4 maja 2011 roku w gminie Lipnik odbyła się uroczystość z okazji obchodów 220 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele w Lipniku, w trakcie której zostały wręczone odznaczenia kombatantom Panu Jan Sidor i Panu Czesław Dziama. Po Mszy Św. delegacje: Samorządo...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Włostów

INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z UE ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO.     Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Gminie Lipnik została podpisana umowa z Wojewodą na dofinansowanie inwestycji pt. „Budowa sieci kanalizacji san...

Adaptacja pomieszczeń OSP w Lipniku dla celów kulturalno - oświatowych

INWESTYCJE DOFINANSOWYWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ Z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach programu Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę z Gminą Lipnik na dofinansowanie inwestycji pt. "Ada...

Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą - rozpoczęcie inwestycji

    Gmina Lipnik rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ...

„Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Adamów, Studzianki, Męczennice Kolonie, Gm. Lipnik ” - rozpoczęcie inwestycji

      Gmina Lipnik rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn„ Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Adamów, Studzianki, Męczennice Kol, Gm. Lipnik” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional...

Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą - zakończenie inwestycji

    Dnia 30 września 2009 roku dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaln...

„Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Adamów, Studzianki, Męczennice Kolonie, Gm. Lipnik ” - zakończenie inwestycji

    Dnia 12 listopada 2009 roku dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Adamów, Studzianki, Męczennice Kolonie, Gm. Lipnik” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaln...

Podpisanie umowy na kanalizację

  W dniu 13 sierpnia 2010 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Lipnik została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I" współfinansowanego z Europejskiego Fundus...

Informacja dotycząca Wyboru Ławników 2011 r.

           Informacja dotycząca WYBORÓW ŁAWNIKÓW w 2011 r.   Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz U z 2001 r. Nr.98, poz .1070 ze zmianami ) Prezes  Sądu Okręgowego w Kielcach  podał do wiadomo...

Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Skład Komisji: 1. Leśko Marianna 2. Strawczyński Marian 3. Kryszczyńska Zofia 4. Różycka Monika 5. Sidor Anna  ...

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:   1. Strawczyński Marian 2. Pietraszewski Wiesław 3. Różycka Monika...

Komisja Rolnictwa i Handlu

Skład Komisji: 1. Pietraszewski Wiesław 2. Nowak Stanisław 3. Sierpniak Helena 4. Gaweł Sabina 5. Mazur Stanisław ...

Komisje Stałe Rady Gminy w Lipniku - Kadencja 2010-2014

Komisja ds Gospodarki i Finansów: Krzysztof Krakowiak - Przewodniczący Teresa Dzienniak - Członek Krzysztof Gromski - Członek Stanisław Mazur - Członek Monika Kaczor - Członek Komisja Rolnictwa i Handlu: Beata Zając - Przewodnicząca Grzegorz Sierpniak - Członek Grzegorz Przysucha - Czł...

Nasza Galeria

9-Galeria.html...

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku       Dyrektor:  mgr Danuta Polit Dane kontaktowe:           tel/fax:    (15) 869 14 13         email:     zs.lipnik@lipnik.pl     &nb...

Spotkanie Informacyjno-promocyjne

W dniu 24.03.2009 w Urzędzie Gminy w Lipniku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W spotkaniu udział wzięli potencjalni usługodawcy pragnący świadczyć usługi w ramach ww. programu. Spotkanie rozpoczął Rafał Smoliński - Zastępca W...

Informacja dla usługodawców PIS

Usługodawca realizujący usługę powinien zamieszczać informację o projekcie oraz o wsparciu finansowym w ramach PIS przy jego realizacji np. oznaczenie pomieszczeń w których projekt jest realizowany. W tym celu można stosować następujące narzędzia: plakaty, broszury, ulotki, publikacje i narzędzia komunikacji audiowizualnej, st...

Archiwum 2008 PIS

http://www.lipnik.maxdesign.pl/index.php?menu=13...

Podsumowanie działań Programu Integracji Społecznej w Gminie Lipnik w 2009 roku

W dniu 14.01.2010 w Urzędzie Gminy w Lipniku odbyło się spotkanie podsumowujące Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku. Pan Józef Bulira - Wójt Gminy Lipnik podsumował dotychczasowe działania w realizacji programu PPWOW w 2009 roku. W spotkaniu uczestniczy...

Archiwum 2009 PIS

http://www.lipnik.nawww.eu/index.php?menu=15...

Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie

Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie Dyrektor:  mgr Małgorzata Krakowiak Dane kontaktowe: (015) 869 11 04 e-mail:         zswlostow@gmail.com strona internetowa:  http://www.wlostow2.republika.pl/  ...

Harmonogram planowanych naborów w ramach realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

  Harmonogram planowanych naborów w ramach realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej uprzejmie informuje, że w IV kwartale 2017 roku planuje ogłoszenie kolejnych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Ro...

Wirtualna Mapa Zabytków

Pokaż dużą mapę w nowym oknie...

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości Sandomierz

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej jest fundacją założoną w 1991 r. przez Senatora RP Zbigniewa Romaszewskiego oraz TechnoServe, amerykańską, niedochodową organizację wspierającą rozwój przedsiębiorczości w wielu rolniczych rejonach świata. Misją naszej Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju loka...

przekierowanie przetargi

12-Przetargi.html...

Lokalna Grupa Działania Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

Lokalna Grupa Działania (LGD) powstaje oddolnie przez mieszkańców pragnących zrobić coś pożytecznego dla społeczności lokalnej. LGD dba o rozwój własnego regionu, promuje go, wykorzystuje lokalne zasoby. Ma formę partnerstwa publiczno-prywatnego tworzoną przez przedstawicieli trzech środowisk: publicznego, społeczneg...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Informujemy, iż w dniu 02.11.2009 r.został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  z udziałem śr...

Konkurs na pracowników biura LGD

Informujemy, iż ogłoszone zostały konkursy na pracowników biura LGD. Treść konkursu w załącznikach. Przypominam również o ogłoszonym konkursie na odnowę i rozwój wsi.   Wszystkie szczegółowe informacje o powyższych konkursach dostępne są na naszej stronie www.lgd-sandomierz.eu.  &nbs...

Informacja LGD

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane na obszarze LGD - Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w ramach tzw. "małych projektów". Istnieje również możliwość skorzystania z projektu szkoleniowego "Środki EFS aktywizują organizacje trzeciego s...

Nabory Wniosków

Nabór wniosków "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&q...

Nabór Wniosków Małe Projekty

Nabór wniosków "Małe Projekty" ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „MAŁYCH PROJEKTÓW" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego  Programem Rozwoju Obszarów...

Strona Główna

GMINA LIPNIK - leży w powiecie opatowskim pomiędzy historycznymi miastami: Sandomierz (19 km) i Opatów (12 km). Lipnik znajduje się na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 9 (Radom - Rzeszów) oraz nr 77 (Lipnik - Przemyśl).     Można już zostać żołnierze...

Nabór wniosków Nr 1/2018 Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej na Przedsięwzięcie 1.2.1 „Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej ogłosiła nabór wniosków Nr 1/2018 na Przedsięwzięcie 1.2.1 „Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych”  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z rozporządzeniem MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722)....

Komunikat Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcac

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1 września 2017 powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).   Lokalizacja KOWR w województwie świętokrzyskim pod adresami: Oddział Teren...

LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie - przedłużenie terminu do 31 maja 2017 r.

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   Zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej zapraszamy do skorzystania z dofinansowania w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”...

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik.

Lipnik, dnia 23.03.2017 r. Znak: RG-VI.6210.2.2017 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Lipnik, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis...

Zarządzenie 18/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 marca 2017r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Lipnik

Zarządzenie 18/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 marca 2017r.   w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Lipnik      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2016 r., poz. 464 z późn. zm.) oraz wytycznych Minis...

Zmiana przepisów dot. identyfikacji i rejestracji zwierząt.

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-18-pazdziernika-2016-r-zmieniaja-sie-przepisy-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierza.html...

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysoko mazowiecki, województwo podlaskie

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysoko mazowiecki, województwo podlaskie   Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy w ok...

Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik

    Urząd Gminy w Lipniku informuje, że Gmina Lipnik uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wykonanie zadania pn.:   ,,Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik” (umowa dotacji Nr 83/16 z dnia 09.05.2016 r.).   Całko...

ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ FIRMY CHCESZ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”   Firma AMD Group z Kielc poszukuje chętne osoby w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gosp...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Ogłoszenie   W Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku wydawane są skierowania i oświadczenia dla osób ubiegających się o otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W/w sk...

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na czas kadencji 2016-2019

Lipnik, dnia  9.06.2015r   Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik   w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów  na ławników na czas kadencji 2016-2019.     Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U.z 2015r  poz.133 ) Prezes  Sądu O...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 20.05.2015

OSTRZEŻENIE Nr 24 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz MeteorologicznychObszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2015-05-20 14:00:00 do 2015-05-21 00:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatr...

ROZMOWA Z PANEM KAZIMIERZEM KOTOWSKIM, CZŁONKIEM ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ROZMOWA Z PANEM KAZIMIERZEM KOTOWSKIM, CZŁONKIEM ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Panie Marszałku, 5 maja miało miejsce inauguracyjne posiedzenie nowo powołanego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przedstawiciele jakich środowisk reprezentowani są...

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Za oknem szaro, buro i ponuro zapraszamy zatem do biblioteki i już dzięki książce można: znaleźć się w jakimś uroczym miejscu, wzruszyć się, uśmiechnąć,  a może przestraszyć  co kto lubi.......   ...

Wyprawka szkolna 2014/2015

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, iż do dnia 9 września 2014 r. rodzice uczniów klas II-III, VI szkół podstawowych, III klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ...

Biblioteka uczciła Jana Pawła II

    W związku ze zbliżającą się kanonizacją Jana Pawła II,  jak również celem przybiżenia dzieciom postaci tego wielkiego człowieka Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku dnia 24 kwietnia 2014 roku gościła dzieci na projekcji filmu rysunkowego pt: " Jan Paweł II. Historia papieża Polaka". Przedszkolaki ze szko...

W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II

  Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku zaprasza wszystkie dzieci na spotkanie poświęcone życiu Jana Pawła II. 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 9:00 w bibliotece w Lipniku odbędzie sie projekcja filmu rysunkowego pt. "Jan Paweł II. Historia papieża Polaka". Serdecznie zapraszamy!...

22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

   22 Finał Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Zespole Szkół w Lipniku 12.01.2014 rok    ,,Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej Seniorów’’        W dniu 12.01.2014r. w Zespole Szkół...

Informacje Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach informuje: Dnia 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie: - ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r (Dz. U. z 2012, poz.1512) oraz- wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzeni...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice

http://bip.lipnik.pl/8/205-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie_pn_remont_drogi_dojazdowej_do_gruntow_rolnych_w_m_sternalice.html...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

http://bip.lipnik.pl/8/206-ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_dla_zadania_pn_udzielenie_kredytu_dlugoterminowego_w_wysokosci_do_125767300_zl_z_przeznaczeniem_na_splate_wczesniej_zaciagnietych_zobowiazan.html...

UWAGA NA CZAD !!!

      CO TO JEST TLENEK WĘGLA? Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów. Jeśli używas...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+9

http://bip.lipnik.pl/8/174-ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na_zadanie%3A_remont_drog_gminnych_w_ramach_usuwania_skutkow_klesk_zywiolowych_remont_drogi_gminnej_nr_001438_t_lipnik___golebiow_szlachecki_na_odcinku_920_mb_od_km_0__000_do_km_0___200_oraz_od_km_1_200_do_km_1_920_remont.html...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędn

http://bip.lipnik.pl/8/173-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie%3A_rozbudowy_istniejacego_budynku_administracyjno_biurowego_o_klatke_schodowa_oraz_zmiana_sposobu_uzytkowania_obiektu_w_czesci_pietra_z_przeznaczeniem_na_punkt_przedszkolny_wraz_z_niezbedna_infras.html...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, oświaty i wychowania

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, oświaty i wychowania   ...

„Młodzież Zapobiega Pożarom” w Gminie Lipnik

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” organizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się 12 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku   W eliminacjach startowały dwie reprezentacje: Zespół Szkół w Lip...

Obchody 93 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w gminie Lipnik

W dniu 8 listopada 2011 r. w Zespole Szkół we Włostowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nauczyciele opiekunowie wraz z uczniami przygotowali i przedstawili program artystyczny przypominając widzom - społeczności szkolnej - drogę Polski do wolności.    ...

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów funduszy europejskich

  ROZLICZANIE PROJEKTÓW! 26 Października 2011 bezpłatne spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Opatowie (godz. 11.00-14.00).   Szkolenie prowadzą konsultanci Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dotyczy pomocy beneficje...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2012&rdquo...

Zawody sportowo - pożarnicze 2011

W dniu 10 lipca 2011r. w Lipniku zostały przeprowadzone Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek OSP z ternu gminy Lipnik. Przy pięknej słonecznej pogodzie oraz rzeszy przybyłych kibiców na boisku szkolnym w Lipniku zostały rozegrane gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych. W strażackich zmaganiach udział wzięły: tr...

Uwaga Wyjaśnienia!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPNIKU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. \"BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPNIKU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU \"RADOSNA SZKOŁA\"\"   Wyjaśnienie 1 - plik .pdf...

Wspólna Sprawa

   „WSPÓLNA SPRAWA\" Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku jest partnerem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ośrodków pomocy społecznej w Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie oraz Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. w projekcie systemowym „WSPÓLN...

Odsłonięcie pomnika w Lipniku

Prezentacja Filmu tyt. \"Pomnik\"   ...

W krainie żyznych pól

Video film pod tyt: \"W krainie żyznych pól\"         ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie - polegający na remoncie posadzek, instalacji zimnej wody oraz remont centralnego ogrzewania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. \"Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie - polegający na remoncie posadzek, instalacji zimnej wody oraz remont centralnego ogrzewania\"...

3 Maja w lipnickiej szkole

Akademię upamietniającą Konstytucję 3 Maja zorganizował 9 maja Zespół Szkół w Lipniku. Była to swoista lekcja wychowania patriotycznego adresowana do wszystkich uczniów tej placówki, którzy zebrali sie w sali gimnastycznej. W uroczystości udział wzięli również nauczyciele oraz zaproszeni gości...

Egzamin czeladniczy

Egzamin czeladniczy W poniedziałek, 7 czerwca, przeprowadzony został egzamin czeladniczy wśród uczestników szkolenia "kucharz". Do egzaminu przystąpiło 5 Beneficjentów projektu "WSPÓLNA SPRAWA". Wszyscy uczestnicy uzyskali wynik pozytywny. ...

Wyjadą na kolonie

Na przełomie lipca i sierpnia dzieci Beneficjentów projektu "WSPÓLNA SPRAWA" wyjadą na kolonie do Białki Tatrzańskiej. Grupa 50 dzieciaków z gmin Ostrowiec Świętokrzyski, Bałtów, Ćmielów, Kunów, Mirzec i Lipnik wyjedzie na wypoczynek do tej górskiej miejscowości w dni...

Zaproszenie na festyn

Wójt Gminy Bałtów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie oraz Zespół Projektowy "WSPÓLNA SPRAWA" serdecznie zapraszają na festyn "Wspólna Sprawa - Rodzinna Zabawa", który odbędzie się w piątek 25 czerwca 2010 roku na Okręglicy w Bałtowie. ...

Rodzinna zabawa

Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie oraz Zespół Projektowy „WSPÓLNA SPRAWA" serdecznie zapraszają na festyn „Wspólna Sprawa - Rodzinna Zabawa", który odbędzie się w niedzielę, 4 lipca 2010 roku na Stadionie Leśnym w Ćmielowie. Po...

Wspólna Sprawa - Zabawa rodzinna

"Wspólna Sprawa - Rodzinna Zabawa" - dwa festyny już za nami Wraz z nadejściem okresu wakacyjnego rozpoczęły się festyny „Wspólna Sprawa - Rodzinna Zabawa". Pierwsze z nich odbyły się w Bałtowie (25 czerwca) oraz Ćmielowie (4 lipca). Program imprez zawierał między innymi występ ...

Rodzinne święto Kunowa

Mamy już za sobą trzeci festyn z cyklu „Wspólna Sprawa - Rodzinna Zabawa". Tym razem, w niedzielę, 11 lipca, odwiedziliśmy gminę Kunów. Jak zwykle nie zabrakło wielu atrakcji i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.   Tradycyjnie uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze sztuką t...

Zakończyła się I edycja kolonii przeznaczonych dla dzieci beneficjentów uczestniczących w projekcie "WSPÓLNA SPRAWA"

Od 26 lipca do 4 sierpnia dzieci miały okazję poznać atrakcje Białki Tatrzańskiej oraz uczestniczyć w wielu zabawach zorganizowanych przez ich opiekunów - Polski Czerwony Krzyż. Następna edycja kolonii przeznaczonej dla dzieci naszych beneficjentów, to wyjazd do Mierzyna (16.08-25.08.2010). ...

Wspólna, udana Sprawa

Jednym z efektów dziewięciomiesięcznej realizacji projektu systemowego „Wspólna Sprawa" jest znalezienie zatrudnienia przez czternastu uczestników. Pierwsze podsumowanie trwającego do końca roku przedsięwzięcia odbyło się podczas konferencji prasowej w Inkubatorze Przedsiębiorczości. - W ...

Wspólna Sprawa - szkolenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. jest partnerem Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ośrodków pomocy społecznej w Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie, Lipniku w projekcie systemowym \"WSPÓLNA SPRAWA\".  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lu...

Weź udział we "WSPÓLNEJ SPRAWIE"

Tylko do piątku, 28 stycznia, trwa rekrutacja do udziału w projekcie „WSPÓLNA SPRAWA" w ośrodkach pomocy społecznej w Bałtowie, Ćmielowie, Kunowie, Lipniku i Mircu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim nabór na poszczególne szkolenia prowadzić będzie do października.  ...

Wspólna Sprawa 2011

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. jest partnerem Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ośrodków pomocy społecznej w Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie, Lipniku w projekcie systemowym \"WSPÓLNA SPRAWA\".Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddział...

Biesiada Świętojańska 2011

26 czerwca 2011 roku, we Włostowie odbyła się XI Biesiada Świętojańska. Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z imprezy....

e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

    Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środk&oa...

Ruszyła kolejna edycja projektu "WSPÓLNA SPRAWA"!

Ruszyła kolejna edycja projektu "WSPÓLNA SPRAWA"! W styczniu rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji. projektu "WSPÓLNA SPRAWA". Podobnie jak w zeszłym roku, w projekcie biorą udział ośrodki pomocy społecznej nie tylko z terenu powiatu ostrowieckiego. Zapraszamy do zapoznania się z...

Aneks do regulaminu uczestnictwa w projekcie "WSPÓLNA SPRAWA".

W poniższym załączniku znajduje się aneks do regulaminu uczestnictwa w projekcie "WSPÓLNA SPRAWA". ...

Profesjonalny sprzedawca z aranżacją witryn sklepowych

W poniedziałek, 31 stycznia, rozpoczęły się zajęcia pierwszej grupy uczestników projektu „WSPÓLNA SPRAWA" w 2011 roku. Szkolenie rozpoczęli uczestnicy kursu „Profesjonalny sprzedawca z aranżacją witryn sklepowych". Grupa 10 osób przeszła najpierw warsztaty interpersonalne, a następn...

Szkolenia i kolonie ze „WSPÓLNEJ SPRAWY”

Szkolenia i kolonie ze „WSPÓLNEJ SPRAWY" Dzięki kontynuowaniu w 2011 roku partnerskiego projektu „WSPÓLNA SPRAWA" ponad 200 nowych osób skorzysta ze szkoleń zawodowych i warsztatów, doradztwa i szkoleń praktycznych, a dzieci uczestników wyjadą na kolonie letnie. W środę, 16 ...

Zapraszamy do udziału w Klubie Samopomocowym

Zapraszamy do udziału w Klubie Samopomocowym! Zapraszamy serdecznie na pierwsze spotkanie Klubu Samopomocowego w Lipniku, które odbędzie się już 07.02.2011 o godz. 12.00. Spotkania będą odbywać się w Centrum Kształcenia w Lipniku (Lipnik 18). W programie Klubów znajdą się: prace ręczne, spotkania ze specjalistami (psych...

Szkolenia i kolonie ze „WSPÓLNEJ SPRAWY”

17.02.2011 Szkolenia i kolonie ze „WSPÓLNEJ SPRAWY" Dzięki kontynuowaniu w 2011 roku partnerskiego projektu „WSPÓLNA SPRAWA" ponad 200 nowych osób skorzysta ze szkoleń zawodowych i warsztatów, doradztwa i szkoleń praktycznych, a dzieci uczestników wyjadą na kolonie letnie. ...

Pierwsze szkolenia w Ostrowcu Świętokrzyskim i Lipniku

25.03.2011 Pierwsze szkolenia w Ostrowcu Świętokrzyskim i Lipniku Już ponad 40 osób rozpoczęło działania w ramach tegorocznej edycji projektu „WSPÓLNA SPRAWA" . Szkolenia rozpoczęły się już w Ostrowcu Świętokrzyskim i Lipniku, niebawem ruszą także w Mircu. W gminie Ostrowiec Świętokr...

Pracownik gospodarczy z elementami ogrodnictwa

29.03.2011 Wiosna w ośrodku. Kilkanaście drzewek i krzewów zostało posadzonych na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. To efekt prowadzonego w ramach projektu „WSPÓLNA SPRAWA" szkolenia „Pracownik gospodarczy z elementami ogrodnictwa". W ramach zajęć praktycznych siedmioosobowa grupa ...

Wspólna sprawa

„WSPÓLNA SPRAWA\" Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku jest partnerem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ośrodków pomocy społecznej w Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie oraz Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. w projekcie systemowym „WSPÓLNA SPRAWA\". Pr...

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „WSPÓLNA SPRAWA”

UJEDNOLICONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „WSPÓLNA SPRAWA” ( tekst jednolity ustalony wg stanu na dzień 20 kwietnia 2011r. )...

Zmiana Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Malicach Kościelnych

Podczas sesji Rady Gminy w Lipniku w dniu 25 sierpnia 2011 roku podjęto uchwałę zmieniającą Siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Malicach Kościelnych. Treść uchwały znajduje się w pliku pdf - Uchwała Nr XI.84.2011    ...

V Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lipnik

W dniu 07.08.2011 r. został rozegrany „V Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lipnik” W turnieju wzięło udział dziesięć drużyn: Lipnik,  Łownica, Leszczków, Gołębiów Włostów I, Włostów II Słabuszewice,Międzygórz, Studzianki, Kurów. Pierwsze miejsce zajęła drużyn...

Nabór wniosków LGD

Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Lokalna Grupa Działania rozpoczęło kolejny nabór wniosków w ramach działania \"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw\" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Od 31 sierpnia do 21 września w każdą środę w godzinach od 8.00 d...

Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji 2011

               Dnia 30 września 2011 roku w WDK w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Lipnik, dotyczącej realizacji Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji.       ...

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011

http://www.lipnik.pl/62-Wybory_do_Sejmu_i_Senatu_RP_2011.html...

Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu R

Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 sierpnia 2011 roku  w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2...

II Świętokrzyskie święto zalewajki

W dniu 14 sierpnia 2011 r. odbyło się II Świętokrzyskie Święto Zalewajki. Miejscem spotkania była Osada Średniowieczna zbudowana u podnóża Świętego Krzyża w Hucie Szklanej. Zalewajka jak sama nazwa wskazuje należy do zup bardzo prostych, starych i popularnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskieg...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbiórka budynków gospodarczo garażowych na działkach nr 40/100 40/28, 40/16, 40/15 położonych w miejscowości Włostów

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbiórka budynków gospodarczo garażowych na działkach nr 40/100 40/28, 40/16, 40/15 położonych w miejscowości Włostów     Opis techniczny - plik .pdf Pozostałe materiały znajdują się w plikach poniżej  ...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMINY   DORZECZA KOPRZYWIANKI   INFORMUJE, IŻ W DNIACH 14.10.2011r. ORAZ 17.10.2011r. ODBĘDZIE SIĘ ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH * ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO ** OD OSÓB POSIADAJĄCYCH UMOWY Z EZGDK NA TERENIE     GMINY LIPNIK &...

Wyznaczenie obwodowej Komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Wójt Gminy Lipnik Zarządzeniem nr 68/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku wyznaczył lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zespole Szkół w Lipniku, 27-540 Lipnik dla przepowadzenia głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 9 paździer...

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2011 roku o podaniu do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwo...

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym    ...

Zwrot podatku akcyzowego

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Lipniku informuje, iż od 1 do 30 września 2011 roku, będą przyjmowane wnioski rolników o “zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”. Wnioski wraz z ORYGINAŁAMI faktur VAT stanowiącymi dow&...

Oferta Pracy Na Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

  Lipnik, dnia 08.09.2011r.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku poszukuje osoby zainteresowanej świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598 ze zm.). ...

GOK & CK

http://www.gok-ck.pl/...

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 r.   INFORMACJA dla wyborców niepełnosprawnych     Zgodnie z kalendarzem wyborczym niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do ...

Zarządzenie Nr 74.2011 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 września 2011 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 74.2011 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 września 2011 roku  w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku....

Informacja w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

informacja w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych I N F O R M A C J A Wójta Gminy Lipnik z  dnia 16 września 2011 r.            Na podstawie art. 182 § 7 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z pó...

Zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie

W dniu 17.03.2011 r. Gmina Lipnik podpisała  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umowę na przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” obiętego Progra...

Pomoc przeciw przemocy na terenie Gminy Lipnik

http://www.lipnik.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201111080859085180.pdf...

Wybory dla wszystkich

Kampania społeczna "Wybory dla wszystkich" - informacje o szczegółowe ...

Remont sieci dróg gminnych - "Schetynówka" 2011

15 września 2011 roku zakończono realizację zadania „Remont sieci dróg gminnych w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0731 T , 0732 T oraz drogami krajowymi nr 9 i nr 77” współfinansowanego z budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Rem

http://bip.lipnik.pl/8/150-remont_drog_gminnych_w_ramach_usuwania_skutkow_klesk_zywiolowych_remont_drogi_gminnej_nr_001438_t_lipnik___golebiow_szlachecki_na_odcinku_920_mb_od_km_0__000_do_km_0___200_oraz_od_km_1_200_do_km_1_920_remont_drogi_gminnej_nr_001455_t_kolonia_kurow_w_kieru.html...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne

Lipnik: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne Numer ogłoszenia: 177346 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zam&oacu...

Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi

W dniu 29.10.2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Lipnik została podpisana Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" obiętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na realizację operacji pn: "Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno - technicznym i i...

Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Lipnik

                      INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK     Urząd Gminy w Lipniku informuje, że uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wo...

Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi

W dniu 12.05.2011 została podpisana umowa na wykonanie operacji pomiędzy Gminą Lipnik a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym TRANS-ENERGO POŁANIEC Spółka z o.o. na realizację operacji pn: Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi". Trwają prace na...

Zakończonie realizacji rzeczowej projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – etap I”

  W listopadzie 2011 roku zakończono realizację rzeczową projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – etap I” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytet...

Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi

W dniu 28.10.2011 r została zakończona inwestycja pn: "Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi" w ramach programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozój wsi" obięte...

Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w Kurowie

W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader", działania 4.1."Wdrażanie lokalnych strategii rozoju" objętego Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę z Gminą Lipnik na dofinansowanie realizacji operacji pn: "...

Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice

W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader", działania 4.1."Wdrażanie lokalnych strategii rozoju" objętego Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę z Gminą Lipnik na dofinansowanie realizacji operacji p...

Zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie

W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader", działania 4.1."Wdrażanie lokalnych strategii rozoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 została zakończona operacja pn: "Zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie". ...

Druki wniosków dotyczące spraw obywatelskich

https://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/12028,Sprawy-obywatelskie.html...

Świąteczne granie również w Lipniku

Wspaniała akcja Jurka Owsiaka - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - wspierania przez społeczeństwo polskiej służby zdrowia, która stale niedomaga dotarła także do gminy Lipnik, gdzie w tym roku po raz 12 zagrała WOŚP i wolontariusze zebrali ponad 5 tysięcy złotych. Z inicjatywą organizowania przez Zespół ...

Zwrot podatku akcyzowego

UWAGA w 2012 roku następuje zmiana terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. - w terminie...

Złote i diamentowe gody - zgłoszenia chętnych par

  Urząd Stanu Cywilnego w Lipniku zamierza zorganizować w 2012 roku uroczystości dla par obchodzących jubileusz 50-lecia i 60-lecia POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO. W związku z powyższym chętnych prosimy o zgłaszanie par do tut. Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, drogą e-mailową lub za po...

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 2014 roku ...

Dopłaty do materiału siewnego 2012

http://www.lipnik.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201201190901147272.pdf...

Śpiewali kolędy

Sukcesem zakończył się udział przedstawicieli gminy Lipnik w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek (edycja powiatowa) w Opatowskim Ośrodku Kultury 24 Stycznia 2012r. Do konkursu przystąpili trzy wokalistki reprezentujące Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie -Centrum Kształcenia w Lipniku.W kategorii III ( młodzież gimnazja...

Budżetowa sesja Rady Gminy w Lipniku

25 Stycznia odbyła się sesja budżetowa Rady Gminy Lipniku. Obrady prowadził przewodniczący Stanisław Mazur. Projekt budżetu na rok 2012 gminy Lipnik przedstawiła skarbnik UG Teresa Kwiatkowska, a opiniowali jego wartość przewodniczący komisji statutowych  Rady. Przygotowanie budżetu gminy, czyli zestawienie dochodów i wydatk...

Żłobki MPIPS

http://www.zlobki.mpips.gov.pl/...

Odwiedziny w Urzędzie Gminy

Uczniowie klasy „0” Zespołu Szkół w Lipniku odwiedzili 13 marca 2012 r. Urząd Gminy w Lipniku. Najmłodsi obywatele gminy Lipnik pierwszy raz w życiu przekraczali próg urzędu administracji terenowej i zapoznali się z jego działalnością. Dzieci wprowadziły na kilkadziesiąt minut w mury Urzędu radosnego ożywieni...

Uwaga wyjasnienia: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami

    Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami"   Wyjaśnienie nr 9 do SIWZ z dnia 28 lutego 2012 r. - plik .pdf   Wyjaśnienie nr 8 do SIWZ z dnia 28 lutego 2012 r. - plik .pdf   Wyjaśnienie nr 7 do SIWZ z dnia 24 l...

Oferta Inwestycyjna

  Oferta Inwestycyjna Gminy Lipnik do pobrania plik .pdf (13,2 MB)   ...

Zapytanie ofertowe nr 1/2012 dotyczy projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Lipnik

Zapytanie ofertowe nr 1/2012 dotyczy projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Lipnik     ...

Święto Konstytucji 3-go maja w Lipniku

     Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się 3 maja również w Lipniku. Obchody rozpoczęły się od uroczystego nabożeństwa w intencji ojczyzny, które odprawił w lipnickim kościele ksiądz kanonik Stanisław Wdowiak. Następnie jego uczestnicy w paradanym szyku przeszli na Plac Czynu Niepodl...

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/2012

  Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/2012 ...

Strona internetowa LGD Sandomierz

http://www.lgd-sandomierz.eu/...

Gminny Zwiazek Ochotniczych Straży Pożarnych w Lipniku

  Jednostki OSP w Gminie Lipnik  1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPNIKU 2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŁĘBIOWIE 3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUROWIE 4.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LESZCZKOWIE  5. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ...

Do pobrania

http://www.lipnik.pl/3-Komorki_Organizacyjne.html...

Remont sieci dróg gminnych - Powodziówki 2011

W 2011 r. Gmina Lipnik wykonała zadanie dotowane z rezerwy celowej budżetu państwa związanego z usuwaniem skutków powodzi spowodowanej przez intensywne opady deszczu w 2010 roku. Zadanie pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmowało 1. Remont drogi gminnej nr 001438T Lipnik –...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacjisanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacjisanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami...

Szkoła lipnicka powitała wiosnę

Szkoła lipnicka powitała wiosnę   Powitanie pierwszego dnia wiosny w Lipniku, czyli 21 marca, wypadło nader uroczyście, jako że miejscowy Zespół Szkół przygotował program na tyle atrakcyjnych zajęć, iż nie udał się dzień wagarowicza, również w tym samym czasie w Polsce obchodzony. A  dlatego się&nbs...

Przedświąteczna Sesja Rady Gminy

Z PRAC LIPNICKIEGO SAMORZĄDU   Przedświąteczna Sesja Rady Gminy   Kolejna sesja lipnickiego samorządu odbyła się 29 marca 2012 r. Obrady prowadził jak zwykle przewodniczący Stanisław Mazur. Na początku skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych w 2012 r. Wiążą się one m.in. z otrzymaniem ...

Zapytanie ofertowe nr 3/2012 dotyczy projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Lipnik

  Zapytanie ofertowe nr 3/2012 dotyczy projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Lipnik   ...

Gmina Lipnik

http://www.lipnik.pl/...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 ...

Dożynki 2010

Gminna Biblioteka Publiczna zawsze chętnie włącza się w prace związane z oprawą dekoracyjną dożynek gminnych. W 2010 roku postawiono na rozmiar i w ten sposób powstała gigantyczna Baba i Chłop. Dożynkową Parę stworzyła  grupa w składzie: Danuta Stańko, Barbara Nowosielska, Paulina Kusal i Dagmara Patyńska i można ...

"Miłosz od Nowa"

 19.05.2011 roku  w ramach programu „Miłosz od Nowa” Gminna Biblioteka Publicznaw Lipniku zorganizowała spotkanie poetyckie poświęcone życiu i twórczości noblisty. Wzięli w nim udział czytelnicy naszej biblioteki oraz zaproszeni goście- wójt gminy Józef Bulira, przewodniczący RG Stanisław Mazur...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne"...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęclawice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęclawice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Wlostów Gozdawa Rogal oraz drogą krajow...

Mikołaj 2011

Tradycyjnie 6 grudnia 2011 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku przybył Św. Mikołaj. Dzieci chętnie przyszły na spotkanie ze swoim ulubionym Świętym. Przy choince mieniącej się światełkami Mikołaj rozmawiał i żartował z dziećmi , ale punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie przez niego upominków. W...

Niecodzienni goście

Pewnego styczniowego dnia 2012 roku Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedzili zupełnie niecodzienni goście. Serce i Rozum pojawili się w Lipniku w związku z promocją bezprzewodowego Internetu i tak im się spodobała nasza biblioteka, że zabawili u nas jakiś czas. Biblioteka to przecież jak najbardziej odpowiednie miejsce zarówno dla...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej ...

Przedszkolaki w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku często gości przedszkolaków z pobliskiego przedszkola w Lipniku. Mali czytelnicy są chętnie przyprowadzani przez panie nauczycielki gdyż wiedzą, że u nas miło płynie czas. Dzieciaki słuchają książeczek czytanych przez panie bibliotekarki, bawią się  w Kąciku Czytelnika a ta...

Światowy Dzień Książki 2012

W ramach Światowego Dnia Książki  przypadającego  23 kwietnia  2012 r Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku zorganizowała spotkanie poświęcone książce. Przedszkolaki z przedszkola w Lipniku miały okazję poznać znanego pisarza, dziennikarza i regionalistę naszego regionu - Józefa Myjaka. Autor  „Legend ...

Rok 2012 rokiem Janusz Korczaka

W związku z obchodami roku 2012 jako roku Janusza Korczaka uczniowie III klasy szkoły w Lipniku 23.05.2012 r wzięli udział w spotkaniu poświęconemu tej wielkiej postaci. Dzieciom zostało przybliżone życie i działalność Korczaka, przedstawiono również recenzję wydanej w 2012 roku książki Beaty Ostrowic...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Lipnik: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Numer ogłoszenia: 165312 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiot...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 3/2012

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 3/2012...

Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne

Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne...

e-świętokrzystkie sipws

http://www.e-swietokrzyskie.pl/sipws/...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik   ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.  Remont ośrodka zdrowia we Włostowie   ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami

Lipnik: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami Numer ogłoszenia: 115410 - 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedm...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włost

Lipnik: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa Rogal oraz drogą krajową nr 9 Radom Barwinek   Numer ogłoszenia: 128799 - 2012; da...

Absolutorium dla wójta

Sesja rady gminy w Lipniku 13 czerwca 2012 r. miała szczególny charakter. Radni zatwierdzali w tym dniu sprawozdanie finansowe wójta gminy – jeden z najważniejszych dokumentów samorządu gminnego. Sesja absolutoryjna to także ocena dorocznej pracy wójta i jego zespołu pracowników z urzedu gminy.   ...

Biesiada Świętojańska we Włostowie

Rada Gminy w Lipniku wraz z Wójtem Gminy Lipnik oraz Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie byli 24 czerwca 2012 r. organizatorami XII Biesiady Świętojańskiej we Włostowie. Impreza ta, w tym niezwykłym, najdłuższym dniu roku, a zarazem w dniu patrona miejscowego kościoła parafialnego, tym razem wypadła w słoneczną niedzielę, co p...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej.   ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie

http://bip.lipnik.pl/8/142-ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na_zadanie%3A_remont_osrodka_zdrowia_we_wlostowie.html...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik

http://bip.lipnik.pl/8/143-ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na_zadanie%3A_utwardzenie_placow_i_wykonanie_terenow_zielonych_na_terenie_gminy_lipnik.html...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej

http://bip.lipnik.pl/8/144-ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na_zadanie%3A_remont_budynku_zespolu_szkol_we_wlostowie_polegajacy_na_remoncie_posadzek_etap_ii__instalacji_wodociagowej_i_kanalizacji_sanitarnej_oraz_remont_stolarki_drzwiowej.html...

Dożynki Gminne 2012

Lipnickie dożynki w amfiteatrze.   Dożynki gminne w Lipniku odbyły się w niedzielę 19 sierpnia przy pięknej, słonecznej i gorącej pogodzie. Pierwszy raz w lipnickim amfiteatrze, który tym samym udowodnił po raz kolejny, ze jest mieszkańcom gminy potrzebny. Zaczęło się w miejscowej kaplicy, filii kościoła parafial...

Zaproszenie do składania ofert w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

  Znak sprawy: OPS.POKL.13.2012 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro   Opis usługi:   Wykonywanie obowiązków specjalisty w zakresie aranżacji terenów zielonych w ramach za...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie

http://bip.lipnik.pl/8/107-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie_inwestycyjne_pn_remont_osrodka_zdrowia_we_wlostowie.html...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik

http://bip.lipnik.pl/8/131-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie_pn_utwardzenie_placow_i_wykonanie_terenow_zielonych_na_terenie_gminy_lipnik.html...

OSTRZEŻENIE IMGW-PIB Nr 45

OSTRZEŻENIE Nr 45 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2012-07-19 13:00:00 do 2012-07-19 21:00:00 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu w...

Zaproszenie na VI Turniej Piłkarski

Wójt Gminy Lipnik oraz Ludowy Zespół Sportowy „Cukrownik”  Włostów serdecznie zapraszają  drużyny z terenu Gminy Lipnik na VI Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lipnik, który odbędzie się 26.08.2012r. (niedziela ) o godz 1400 na boisku sportowym w Słabuszewicach. Drużyny można...

Barszcz Sosnowskiego - Ostrzeżenie

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt może stanowić barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel). Roślina ta występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, ...

KONKURS PLASTYCZNY

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym: „Czego nie lubi książka”   1.Czego nie lubi książka – jak szanować książki, jak ich nie niszczyć? Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi, na postrzeganie książki jako dobra, które należy chronić i o ...

Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik.

Lipnik, dnia 19.09.2012r. Znak: RG-I.6720.9.2012     O B W I E S Z C Z E N I E   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik.   Na podstawie art. 11 pkt. 10 w związku z art. 27 ustawy...

UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

http://bip.lipnik.pl/8/184-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_udzielenie_kredytu_dlugoterminowego_w_wysokosci_do_125767300_zl_z_przeznaczeniem_na_splate_wczesniej_zaciagnietych_zobowiazan.html...

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o. o.

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. jako instytucja pozabankowa powstała jako alternatywne źródło finansowania wydatków związanych z prowadzeniem biznesu, choćby ze względu na skrócone i bardziej przystępne niż w komercyjnych bankach procedury. Z oferty Funduszu mogą również s...

OSTRZEŻENIE IMGW-PIB Nr 54

  OSTRZEŻENIE Nr 54 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2012-08-06 14:00:00 do 2012-08-07 08:00:00 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady ...

Informacja dla rolników o zgłaszaniu strat spowodowanych gradobiciem

  Urząd Gminy w Lipniku informuje, że rolnicy posiadający grunty rolne w na terenie gminy Lipnik, którzy ponieśli straty w wyniku gradobicia mającego miejsce w niedzielę 05 sierpnia 2012 r powinni niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację do tut. Urzędu Straty należy zgłosić na załączonym Wniosku o szacowanie s...

Klub przedszkolaka OAZA

  Projekt pt. „Klub przedszkolaka OAZA – czyli równy start maluchów z gminy Lipnik” został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie ze Świętokrzyskiego Biura Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społe...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 +

http://bip.lipnik.pl/8/154-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie_inwestycujne__pn%3A_remont_drog_gminnych_w_ramach_usuwania_skutkow_klesk_zywiolowych%3A_remont_drogi_gminnej_nr_001438_t_lipnik___golebiow_szlachecki_na_odcinku_920_mb_od_km_0__000_do_km_0___200_ora.html...

Nabór wniosków ARiMR o przyznanie pomocy w ramach działania: Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych.

Nabór Wniosków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż Od 15 października do 26 listopada 2012 r. będzie można składać  wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowied...

Ogłoszenie o szczepieniu lisów

OGŁOSZENIE Na podstawie, art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolonta

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokuo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,działającymi na jej terenie na rok 2013". Wójt Gminy...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku ogłasza nabór na wolne stanowisko „asystent rodziny”

Wymagania kwalifikacyjne: a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi  lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na po...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

http://bip.lipnik.pl/8/196-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie_pn_udzielenie_kredytu_dlugoterminowego_w_wysokosci_do_125767300_zl_z_przeznaczeniem_na_splate_wczesniej_zaciagnietych_zobowiazan.html...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice

http://bip.lipnik.pl/8/200-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_remont_drogi_dojazdowej_do_gruntow_rolnych_w_m_sternalice.html...

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ - Programy profilaktyczne dotyczące raka piersi i raka szyjki macicy.

Szanowne Panie! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akcji Społecznej organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Wojewódzki Ośrodek Koordynujący przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Szczegółowe informacje dotyczące programów profilaktycznych dostępne są na stronach: ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice.

http://bip.lipnik.pl/8/208-ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_dla_zadania_pn_remont_drogi_dojazdowej_do_gruntow_rolnych_w_m_sternalice.html...

Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik

     INFORMACJA   O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE:   REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK     Urząd Gminy w Lipniku  informuje, że Gmina Lipnik uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz z Narodow...

Radosny taniec na Dzień Niepodległości w Lipniku

Obchody Święta Niepodległości w gminie Lipnik stały się już tradycją. Najpierw obchodzono to święto we Włostowie, natomiast 12 listopada w Lipniku, gdzie na Placu Czynu Niepodległościowego, przed pomnikiem pułkownika Antoniego Jabłońskiego, bezpośrednio walczącego- i tego który oddał życie za Niepodległą- odbył się ur...

Podatki w Gminie Lipnik

http://bip.lipnik.pl/44-podatki.html...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXVII/207/2012 Rad...

Nabór wniosków Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Lokalna Grupa Działania

Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Lokalna Grupa Działania rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (link do strony LGD) - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (link do strony LGD)  w ramach działan...

Mapa Gminy Lipnik

    Pobierz mapę w dużej rozdzielczości - 6000 X 3000 pixeli - 5,11 MB...

Bezpłatne spotkanie informacyjne „ROZLICZANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH”

  Bezpłatne spotkanie informacyjne „ROZLICZANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH”, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej – Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, Starostwo Powiatowe w Opat...

Bajanie na dywanie

Bajanie na dywanie... 19 listopada 2012 r. uczniowie klasy IA Szkoły w Lipniku wraz ze swoją Panią wychowawczynią  przyszli do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku by wysłuchać czytanej prze bibliotekarkę bajki o Kopciuszku.  Dzieci z zainteresowaniem  wysłuchały  opowieści  a po krótkiej pogawędce na...

Wyniki konkursu "Czego nie lubi książka"

Rozstrzygniecie konkursu : „Czego nie lubi książka” Komisja konkursowa ogłasza, że zwyciężczynią konkursu została Roksana Dziekańska – jej praca plastyczna wyróżniała się ogromną  pomysłowością i starannością. Wyróżnienia otrzymały również : Oliwia Sierant, Patrycja Toporowska, Mał...

Szkolenie "Internet bez granic"

 Gminna  Biblioteka Publiczna  w Lipniku w ramach projektu „Internet bez granic” w Filii GBP we Włostowie  26 listopada 2012 r. zorganizowała szkolenie z zakresu korzystania z Internetu  przez osoby  po 50-tym roku życia. Szkoleniowcy z Fundacji Orange przywieźli ze sobą potrzebny sprz...

Święto Pluszowego Misia

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka wszystkich dzieci  – Pluszowy Miś.  Mimo coraz to nowocześniejszych i bardziej atrakcyjnych zabawek i gier komputerowych  moda na misie nie przemija. Nadal są one najczęściej tulonymi do snu pluszakami i  powiernikami dziecięcych sekretów. Z okazji Świę...

Ogłoszenie Powiatowego Zespołu Doradczego w Opatowie

Powiatowy Zespół Doradczy w Opatowie informuje, że prowadzony jest nabór uczestników na kurs chemizacyjny, który odbędzie się w miesiącu luty 2013. Chętnych prosi się o zgłaszanie pod nr tel. 782512540...

Nabór do projektu - Otwieramy Własą firmę

Chcesz założyć firmę lub gospodarstwo agroturystyczne?    Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zapraszają do udziału w programie   Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością   W ramach pr...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 05.07.2013

  OSTRZEŻENIE Nr 56 Zjawisko: Burze z gradem  Stopień zagrożenia: 1  Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2013-07-05 14:00:00 do 2013-07-06 02:00:00 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz z opadami gradu, podczas których op...

UWAGA WYJAŚNIENIA !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego

http://bip.lipnik.pl/9/242-uwaga_wyjaSnienia_z_dnia_01032013__ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_publicznego_pn_dostawa_fabrycznie_nowego_samochodu_osobowego_9_cio_miejscowego.html...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE

http://bip.lipnik.pl/8/243-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie_pn_poprawa_bezpieczeNstwa_ruchu_poprzez_remont_drogi_gminnej_nr_337039_t_kurOw___sternalice.html...

Jubileusz 50-lecia Pożyca Małżeńskiego

W dniu 28 listopada 2012 w Urzędzie Gminy w Lipniku odbyło się spotkanie 12 par małżeńskich obchodzących Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.   Po przywitaniu zaproszonych par małżeńskich przez Mariolę Zając - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku,  Józef Bulira - Wójt Gminy Lipnik złoży...

110 lat szkoły w Lipniku

W piątek 21 września w Zespole Szkół W Lipniku odbyło się pierwsze spotkanie, tej ważnej dla dziejów małej ojczyzny rocznicy, jaką jest gmina Lipnik. Działania organizacyjne do jubileuszu trwały wiele tygodni. Nauczyciele przygotowali do tego święta uczniów, a placówka wypiękniała. Uczestnicy spotkania,...

Budżet na 2013 rok uchwalony

W dniu 28 grudnia 2012 r. od godziny 9:00 rozpoczęła się XXIX Sesja Rady Gminy w Lipniku. Po rozpoczęciu obrad przez Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy, Wójt Józef Bulira przedstawił zdromadzonym założenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok.     Po odczytaniu projektu uchwały przez Skarbnika Gminy...

Strona główna

      OGŁOSZENIE   29.06.2013 r. - sobota na terenie Gminy Lipnik będą wydawane pojemniki do zbiórki odpadów dla gospodarstw domowych.   czytaj dalej >>     Harmonogram wywozu odpad&oac...

Ogłoszenie EZGDK w sprawie pojemników do zbiórki odpadów dla gospodarstw domowych

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, że w dniu 29.06.2013 r.- sobota na terenie Gminy Lipnik będą wydawane pojemniki do zbiórki odpadów dla gospodarstw domowych. Wszystkie osoby, które na terenie swojej nieruchomości nie mają pojemnika na odpady prosimy o zgłaszanie się w tym dniu z dowodami tożsam...

Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE

http://bip.lipnik.pl/8/229-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_poprawa_bezpieczeNstwa_ruchu_poprzez_remont_drogi_gminnej_nr_337039_t_kurOw___sternalice.html...

Ostrzeżenie IMGW-PIB z dnia 20.01.2013

OSTRZEŻENIE Nr 9 Zjawisko: Intensywne opady śniegu Zjawisko: Opady marznące Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2013-01-21 00:00:00 do 2013-01-22 06:00:00 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu. Nad ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE

http://bip.lipnik.pl/8/245-ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia___poprawa_bezpieczeNstwa_ruchu_poprzez_remont_drogi_gminnej_nr_337039_t_kurOw___sternalice.html...

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Lipniku informuje, iż w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 roku należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 roku. Wnioski należy składać w pokoju nr 22...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie naboru członków do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 04 lutego 2013 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej   W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego samorządu Gminy Lipnik w 2013 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalno...

Ostrzeżenie IMGW-PIB z dnia 2013-02-06

OSTRZEŻENIE Nr 14 Zjawisko: Intensywne opady śniegu Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2013-02-07 03:00:00 do 2013-02-07 22:00:00 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnie...

Inwestycje drogowe 2012

W 2012 roku Gmina Lipnik wykonała zadanie pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1.    Remont drogi gminnej nr 001464T Usarzów – Michalin na odcinku 765 mb od km 0+000 do km 0+765   2. Remont drogi gminnej nr 001450T Łownica – Kolonia Garbowice ...

Numery alarmowe

Kraków, 2012-11-05   Numery alarmowe w Polsce     Wyobraź sobie, że spacerujesz przez park w pogodny, jesienny dzień. Niespodziewanie tracisz przytomność i upadasz. Jakie są szanse, że ktoś udzieli ci pomocy? Mniejsze, niż ci się wydaje. Większość społeczeństwa w naszym kraju nie ma wystarczaj...

Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej oddychającej

  Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej oddychającej - pozycja bezpieczna   Utrata przytomności jest stanem zagrożenia życia. W jej następstwie może bowiem dojść do niedrożność dróg oddechowych na skutek ich zablokowania językiem lub zalania śliną czy treścią żołądka. Ponadto utrata przytomności jest na...

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku z nosa

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku z nosa     Krwotok z nosa to dolegliwość, z którą większość z nas choć raz miała styczność w swoim życiu. Pojawia się on najczęściej w wyniku urazu mechanicznego (np. uderzenie nosem w twardy przedmiot) lub w wyniku niektórych chorób.   ...

Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)

Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)     Epilepsja jest chorobą neurologiczną, na którą cierpi w Polsce ok. 1 % społeczeństwa. Jednym z jej objawów są napady padaczkowe, charakteryzujące się gwałtownymi, niekontrolowanymi drgawkami. Są one wywołane gwałtownymi wyładowaniami bi...

Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego

http://bip.lipnik.pl/8/246-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn__dostawa_fabrycznie_nowego_samochodu_osobowego_9_cio_miejscowego.html...

Promesy dla Gminy Lipnik

15 marca 2013 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Zbigniew Śwircz dyrektor Departamentu ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz wicewojewoda Grzegorz Dziubek wręczyli samorządowcom województwa świętokrzyskiego promesy, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi,...

Ogłoszenie o zjeździe absolwentów Zespołu Szkół im. prof. J. Mikułowskiego-Pomorskiego w Lipniku

OGŁOSZENIE O ZJEŹDZIE ABSOLWENTÓW  ZESPOŁU SZKÓŁ IM. PROF. J. MIKUŁOWSKIEGO-POMORSKIEGO W LIPNIKU   Dyrekcja Zespołu Szkół w Lipniku informuje, że w dniu 06 lipca 2013 roku odbędzie się Zjazd Absolwentów  z  okazji  110-rocznicy  powstania Szkoły  w ...

Ogłoszenie o terminie składania deklaracji

Urząd Gminy w Lipniku uprzejmie informuje, że zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy mają obowiązek wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje dostępne są u sołtysów poszczególnych miejscowości, w Urzędzie Gminy w Lipniku, na stron...

Ostrzeżenie IMGW-PIB z dnia 2013-03-21

OSTRZEŻENIE Nr 25 Zjawisko: Intensywne opady śniegu Stopień zagrożenia: 1   Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2013-03-21 18:00:00 do 2013-03-22 18:00:00 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokryw...

Franklin w bibliotece

Dnia 24 kwietnia 2013 w ramach Światowego Dnia Książki dzieci z klasy 0”A” wzięły udział w spotkaniu w bibliotece, którego bohaterem była postać sympatycznego żółwia Franklina. Dzieciaki wysłuchały opowiadania o jego przygodach      a także obejrzały bajkę z tym właśnie bohate...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

http://bip.lipnik.pl/8/257-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie%3A_remont_drog_gminnych_w_ramach_usuwania_skutkow_klesk_zywiolowych.html...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

http://bip.lipnik.pl/8/248-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_remont_drog_gminnych_w_ramach_usuwania_skutkow_klesk_zywiolowych.html...

Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów

http://bip.lipnik.pl/8/254-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_budowa_wodociagu_wraz_z_przylaczami__w_miejscowosci__wlostow.html...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013

http://bip.lipnik.pl/8/255-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn__zakup_i_transport_kruszywa_kamiennego_przeznaczonego_na_biezace_utrzymanie_drog_na_terenie_gminy_lipnik_w_roku_2013.html...

Nowości czytelnicze

Zapraszmy wszystkich do Gminnej Biblioteki Publicznej. W ubiegłym roku nasz księgozbiór powiększył sie o 662 nowe pozycje. Szczególnie polecamy książki Nicholasa Sparksa, powieść Danuty Wałęsowej czy nagrodzoną powieść sensacyjną "Ziarno prawdy" - Zygmunta Miłoszewskiego. Zapraszamy.   tekst i foto: Barbar...

Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych

Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych Dlaczego należy wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych? Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Lipnik przejmie odpowi...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego

http://bip.lipnik.pl/8/251-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_w_postepowaniu_pn_dostawa_fabrycznie_nowego_samochodu_osobowego_9_cio_miejscowego.html...

Ilustracje do wierszy Brzechwy

Uczniowie I "B" Zespołu Szkół w Lipniku stworzyli piękne ilustracje do wybranego przez siebie wiersza Jana Brzechwy. Prace małych artystów można oglądać w naszej galerii przed wejściem do biblioteki. tekst i foto: Barbara Nowosielska...

Zaprzyjaźnij się z książką

Dnia 4 marca 2013 roku dzieci z grupy 0 „A” przy Zespole Szkół wLipniku wraz z wychowawczynią Adelą Saracyn odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipniku. W ten sposób zapoczątkowany został cykl spotkań w bibliotece pod hasłem „Zaprzyjaźnij się z książką”. Celem projektu jest rozbudzenie zain...

Badania profilaktyczne

  ZAPRASZAMY MIESZKANKI GMINY LIPNIK I OKOLIC W DNIU 24 KWIETNIA 2013r. NA BEZPŁATNE BADANIA PIERSI, ORAZ CYTOLOGICZNE WYKONYWANE W NOWOCZESNYM CYTOMAMMOBUSIE STACJONUJACYM PRZY URZEDZIE GMINY KONTAKT TELEFONICZNY : 661 911 300 Badania odbywają się w ramach Populacyjnego Programu Wczesneg...

Spotkanie z dziećmi

W dniu 9 kwietnia 2013 roku Gminną Bibliotekę w Lipniku  w ramach akcji „Zaprzyjaźnij się z książką” odwiedziły dzieci z klasy 0 „A”.Przewodnim motywem spotkania było jak ważne jest utrzymanie porządku i co się może stać, gdy nie będziemy o niego dbać. Dzieci wysłuchały opowiadania Elżbiety Janikowski...

Moja lokomotywa - konkurs plastyczny

  KONKURS PLASTYCZNY   „ M O J A    L O K O M O T Y W A”     W ramach obchodzonego roku Roku Juliana Tuwima Gminna Biblioteka w Lipniku  oraz Filia we Włostowie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym polegającym na wykonaniu ilustracji do wiersza „L...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów

http://bip.lipnik.pl/8/260-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie%3A_budowa_wodociagu_wraz_z_przylaczami_w_miejscowosci_wlostow.html...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013

http://bip.lipnik.pl/8/287-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie%3A_zakup_i_transport_kruszywa_kamiennego_przeznaczonego_na_biezace_utrzymanie_drog_na_terenie_gminy_lipnik_w_roku_2013.html...

Polityka prywatności

Plik cookie to mały plik zawierający ciąg znaków, który wysyłany jest do komputera, gdy odwiedzasz witrynę internetową. Lipnik.pl używa plików cookie, by lepiej poznać sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i ...

Tuwim we Włostowie

W ramach obchodzonego roku Juliana Tuwima Filia GBP we Włostowie w miesiącu kwietniu 2013 roku zorganizowała trzy spotkania z dziećmi z oddziału zerowego Zespołu Szkół we Włostowie poświęcone życiu i twórczości tego poety. Sześciolatki prowadzone przez Panie: Marzenę Żółciak i Małgorzatę Walczak wysłuch...

Dzień Książki w Filii we Włostowie

W związku z obchodzonym Dniem Książki 9 maja 2013 roku bibliotekę we Włostowie odwiedziły dzieci z klasy „0”A z wychowawczynią Panią Marzeną Żółciak. Następnego dnia biblioteka gościła klasę „0”B z Panią Małgorzatą Walczak. Celem zajęć było poznanie historii książki od czasów najstar...

„Zakątek czytania” w Bibliotece we Włostowie

14 maja 2013 roku po raz kolejny Bibliotekę Publiczną we Włostowie odwiedziły sześciolatki ze swoją wychowawczynią Panią Małgorzatą Walczak. Tym razem bibliotekarka przeczytała dzieciom bajkę pt. „Dlaczego wszystko spada w dół?” z serii „Zakątek Dumania Kubusia Puchatka”. Dzieci dowiedziały się co to j...

III klasa w Bibliotece

Korzystając z pięknej pogody uczniowie III klasy wraz z Panią Danutą Kasińską 15 maja 2013 roku „wpadli” do biblioteki w Lipniku. Podczas krótkiej wizyty chłopcy byli zainteresowani oglądaniem książek o dinozaurach i motocyklach, dziewczynki wolały rysować i czytać książeczki na głos.    &...

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

http://bip.lipnik.pl/8/296-zawiadomienie_o_ponownym_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie%3A_remont_drog_gminnych_w_ramach_usuwania_skutkow_klesk_zywiolowych.html...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

http://bip.lipnik.pl/8/364-ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na_zadanie%3A_udzielenie_kredytu_dlugoterminowego_w_wysokosci_do_167646800_zl_z_przeznaczeniem_na_splate_wczesniej_zaciagnietych_zobowiazan.html...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 04.06.2013

Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2013-06-04 10:00:00 do 2013-06-04 22:00:00 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do ...

Calineczka we Włostowie

W maju Filia we Włostowie ponownie gościła dzieci z klasy „0”A z Panią Marzeną Żółciak. Celem spotkań z najmłodszymi jest wprowadzenie ich w świat literatury i zachęcanie do częstego sięgania po książkę. Tym razem dzieci wysłuchały bajki pt. „Calineczka”. Przeczytana przez bibliotekarkę opowieść ...

Dzień Dziecka w Lipniku

  Dzień Promocji Edukacji Wczesnoszkolnej połączony z obchodami Dnia Dziecka zorganizowali 2 czerwca 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie, Centrum Kształcenia w Lipniku, Zespół Szkół w Lipniku oraz Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.   W pierwszej części imprezy, w sali sportowej ZS...

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego

O dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego do 25 czerwca 2013 r.   Dopłatami objęty jest materiał siewny - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, ...

Dzień Dziecka

fot. Józef Myjak...

Rozstrzygnięcie konkursu "MOJA LOKOMOTYWA"

19 czerwca 2013 roku miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego„MOJA LOKOMOTYWA” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipniku. Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 50 bardzo ciekawych i barwnych prac. Jury w skład którego wchodzili pracownicy biblioteki oraz Urzędu Gminy oceniało prace biorąc pod uwagę prze...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 21.06.2013

OSTRZEŻENIE Nr 52 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2013-06-21 14:00:00 do 2013-06-22 02:00:00 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu...

XIII Biesiada Świętojańska

  23 czerwca 2013 r. we Włostowie odbyła się XIII Biesiada Świętojańska. Imprezę plenerową na stadionie sportowym rozpoczął o godz. 16:00 Waldemar Wywrocki bawiąc najmłodszych uczestników Biesiady. Gry i zabawy sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem a zwycięzcy otrzymywali od prowadzącego upominki. O go...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 09.08.2013

OSTRZEŻENIE Nr 62 Zjawisko: Silne burze z gradem  Stopień zagrożenia: 2 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2013-08-09 14:00:00 do 2013-08-10 06:00:00 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyn...

Wyprawka szkolna 2013

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014 w klasach I-III oraz klasach V szkół podstawowych, II klasach szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego    &n...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 23.06.2013

OSTRZEŻENIE Nr 53 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2013-06-23 09:10:00 do 2013-06-24 00:00:00 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 24.06.2013

OSTRZEŻENIE Nr 54 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2013-06-24 08:00:00 do 2013-06-24 22:00:00 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu...

Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

  Zarządzenie nr 28/2013 Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - dz. nr 40/136 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Włostów   Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wywieszenia w...

Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  Zarządzenie nr 44/2013 Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - dz. nr 167/21 przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Włostów - plik .pdf - POBIERZ      ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów

http://bip.lipnik.pl/8/309-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_%3A_budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_miejscowosci_kurow.html...

Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzenie nr 55/2013 Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej grunt rolny, oznaczony ewidencyjni...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz

http://bip.lipnik.pl/8/311-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_%3A_remont_drogi_dojazdowej_do_gruntow_rolnych_o_nr_dzialek_665_666_w_m_miedzygorz.html...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu

http://bip.lipnik.pl/8/312-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_%3A_przebudowa_drogi_wewnetrznej_na_dzialce_nr_660_w_miedzygorzu.html...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do oraz z Zespołu Szkół w Lipniku w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015

Dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego pn. "Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do oraz z Zespołu Szkół w Lipniku w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015" znajduje się na stronie Zespołu Szkół w Lipniku w zakładce przetargi:   http://www.zslipnik.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,104...

Informacja dla mieszkańców

  INFORMACJA   Urząd Gminy w Lipniku informuje, że od dnia 1 lipca 2013 zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami. Jego organizacją na terenie Gminy Lipnik zajmuje się Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach. Zgodnie z Uchwałą XIV/53/2013 z dnia 27 marca 2013 Zgromadzenia EZGD...

Zaproszenie na VII Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lipnik

  Wójt Gminy Lipnik oraz Ludowy Zespół Sportowy „Cukrownik”  Włostów serdecznie zapraszają drużyny z terenu Gminy Lipnik na VII Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lipnik, który odbędzie się 11.08.2013r. (niedziela) o godz 14:00 na boisku sportowym w Ublinku. Drużyny mo...

Ankieta dotycząca preferencji przewozowych mieszkańców

W nawiązaniu do omówionych w dniu 23 maja 2013 r., na posiedzeniu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, kolejnych aspektów transportu publicznego w województwie świętokrzyskim oraz wyrażonej na ww posiedzeniu akceptacji współpracy, udostępniamy adres internetowy http://ankieta.umws.pl/ pod którym...

Zwrot podatku akcyzowego 2013 - II Półrocze

O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy w Lipniku informuje, iż w terminie: od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 roku przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 roku / pokój nr 22/ ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowo

Lipnik dnia 20.08 2013r RG IV 6220.3.2013      OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jeg...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów

http://bip.lipnik.pl/8/322-ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dot%3A_postepowania_o_udzielenie_zamowienia_publicznego_pn__budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_miejscowosci_kurow.html...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz”

http://bip.lipnik.pl/8/323-ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dot%3A_postepowania_o_udzielenie_zamowienia_publicznego_pn_remont_drogi_dojazdowej_do_gruntow_rolnych_o_nr_dzialek_665_666_w_m_miedzygorz%E2%80%9D.html...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu

http://bip.lipnik.pl/8/324-ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dot%3A_postepowania_o_udzielenie_zamowienia_publicznego_pn_przebudowa_drogi_wewnetrznej_na_dzialce_nr_660_w_miedzygorzu.html...

Informacja z dnia 2013-08-12 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015

http://bip.lipnik.pl/8/325-informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_dot_dowoz_i_odwoz_dzieci_i_mlodziezy_do_i_ze_szkoly___zespolu_szkol_we_wlostowie_w_latach_2013___2015.html...

Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowo

 Lipnik dnia 20.08.2013  RG- IV. 6220.3.2013     POSTANOWIENIE     Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 64 ust.1 pkt 1,a także ust 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r ...

Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015

http://bip.lipnik.pl/8/326-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_%3A_dowoz_i_odwoz_dzieci_i_mlodziezy_do_i_ze_szkoly___zespolu_szkol_we_wlostowie_w_latach_2013___2015.html...

Dożynki Gminne 2013

W niedzielę 18 sierpnia 2013 r. przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyły się w Lipniku Dożynki Gminne.     Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kaplicy pw NMP Matki Zbawiciela w Lipniku przez proboszcza parafii Goźlice ks. kanonika Stanisława Wdowiaka oraz proboszcza parafii Włostów ks. Pawł...

Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015

http://bip.lipnik.pl/8/334-informacja_z_dnia_2013_08_22__o_uniewaznieniu_postepowania_dot_dowoz_i_odwoz_dzieci_i_mlodziezy_do_i_ze_szkoly___zespolu_szkol_we_wlostowie_w_latach_2013___2015.html...

Zostań Honorowym Dawcą Krwi

APEL Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach   Okres letnio-wakacyjny, to czas w którym drastycznie spada liczba czynnych krwiodawców na terenie naszego województwa, co skutkuje dużym niedoborem krwi.             Jednocześ...

TVP Kielce w nowej odsłonie

  Kielce, 29.08.2013 INFORMACJA PRASOWA Od 1 września TVP Kielce z nową ramówką. Będzie nowe logo, nowa oprawa graficzna i nowe programy. „Informacje” TVP KIELCE będą mogli Państwo oglądać cztery razy dziennie: pierwszy krótki serwis już o 7:30, główne wydanie „Informacji” jak dotyc...

Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik.

http://bip.lipnik.pl/8/345-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn%3A_zagospodarowanie_przestrzeni_publicznej___wykonanie_malej_infrastruktury_rekreacyjno___wypoczynkowej_w_miejscowosci_lipnik.html...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz

http://bip.lipnik.pl/8/341-ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na_zadanie_remont_drogi_dojazdowej_do_gruntow_rolnych_o_nr_dzialek_665_666_w_m_miedzygorz.html...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu

http://bip.lipnik.pl/8/342-ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na_zadanie_przebudowa_drogi_wewnetrznej_na_dzialce_nr_660_w_miedzygorzu.html...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów.

http://bip.lipnik.pl/8/343-ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na_zadanie_budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_miejscowosci_kurow.html...

Zaproszenie na szkolenie Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia

Szanowni Państwo,   Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn.  „Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia”, które odbędzie się w dniach 11-12 września br. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wojtasówka” w Obrazowie, Obrazów 56, 27- 641 Obrazów. Uczestnikom zapewniamy...

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik Termin składania wniosku: 3 miesiące od dnia ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. (art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, ...

Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej d

http://bip.lipnik.pl/8/346-ogloszenie_o_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_niezabudowanej_o_nr_14_14_o_lacznej_pow_00843_ha_stanowiacej_wlasnosc_gminy_lipnik_polozonej_w_miejscowosci_lipnik_przeznaczonej_do_sprzedazy.html...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

http://bip.lipnik.pl/8/349-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_udzielenie_kredytu_dlugoterminowego_w_wysokosci_do_167646800_zl_z_przeznaczeniem_na_splate_wczesniej_zaciagnietych_zobowiazan.html...

Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych

MIĘDZYGMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W BAĆKOWICACH    INFORMUJE, ŻE W DNIU 11 października 2013 r.   NA TERENIE GMINY LIPNIK BĘDZIEMY NIEODPŁATNIE ZBIERAĆ:   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  oraz Odpady wielkogabarytowe   ODPADY NALEŻY ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie

http://bip.lipnik.pl/8/352-ogloszenie_o_zamowieniu_ublicznym_pn_przebudowa_drogi_wewnetrznej_na_dzialce_nr_540_w_kurowie.html...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie.

http://bip.lipnik.pl/8/353-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_wykonanie_zastepczej_studni_wierconej_na_ujeciu_we_wlostowie.html...

Biblioteka dłużej czynna

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku informuje, iż z dniem 1 października 2013 roku biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:15 - 16:00 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!...

Konferencja Finansowanie przedsiębiorczości w latach 2014-2020

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz ze Świętokrzyskim Funduszem Poręczeniowym i Funduszem Pożyczkowym Województwa Świętokrzyskiego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców z naszego województwa na konferencję  „Finansowanie ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontari

  Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, dzialającymi na jej terenie na rok 2014 ". Wójt...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

http://bip.lipnik.pl/8/356-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie_pn_udzielenie_kredytu_dlugoterminowego_w_wysokosci_do_167646800_zl_z_przeznaczeniem_na_splate_wczesniej_zaciagnietych_zobowiazan.html...

Obchody 65 - lecia OSP Lipnik - relacja z uroczystości

  W dniu 15 września 2013 roku odbyła się uroczystość 65-lecia OSP w Lipniku. Rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez księdza kanonika Stanisława Wdowiaka oraz kapelana opatowskich strażaków księdza Marka Bieniasza na której został poświęcony sztandar jednostki OSP Lipnik.      Po mszy...

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782

INFORMACJAO WYNIKU PRZETARGU W dniu 28.10.2013 r w Urzędzie Gminy w Lipniku o godzinie 10 -tej w pok. nr 34 odbył sięprzetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 W przetargu brały udział dwie osoby Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 22...

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782

W dniu 28.10.2013 r w Urzędzie Gminy w Lipniku o godzinie 10 -tej w pok. nr 34 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782Do przetargu dopuszczono dwie osobyCena wywoławcza nieruchomości wynosiła 22 760,00zł.Najwyżs...

Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego.

http://bip.lipnik.pl/8/370-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_udzielenie_dlugoterminowego_kredytu_konsolidacyjnego.html...

Nowości książkowe

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku powiększył się o kolejne nowości książkowe. Zapraszamy do lektury między innymi głośnej książki E.L.James "Pięćdziesiąt twarzy Greya", czy W.Gombrowicza "Kronos". ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI! ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie.

http://bip.lipnik.pl/8/357-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie%3A_pn_wykonanie_zastepczej_studni_wierconej_na_ujeciu_we_wlostowie.html...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie

http://bip.lipnik.pl/8/358-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadanie%3A_ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_przebudowa_drogi_wewnetrznej_na_dzialce_nr_540_w_kurowie.html...

Pierwszaki odwiedziły Bibliotekę we Włostowie

25 października 2013 roku bibliotekę we Włostowie odwiedzili uczniowie klasy pierwszej z Panią wychowawczynią Małgorzatą Walczak. Zgodnie z tematyką zajęć lekcyjnych bibliotekarka przeczytała bajkę „Kot w butach” według Charlesa Perraulta. Po wysłuchaniu lektury pierwszaki wraz z nauczycielką szczegółowo omawiały bajkę. ...

W Bibliotece można sie bawić!

O tym, że w Bibliotece można miło spędzić czas przekonały się dzieci z grupy "0" Pani Mirosławy Borkowskiej. Odwiedziły bibliotekę 30 października 2013 roku i po części złożonej z aktywnego słuchania opowiadania o Franklinie dzieciaki z radością oddały sie swojemu ulubionemu zajęciu, czyli zabawie. Na taką formę spędzani...

Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej

http://bip.lipnik.pl/8/360-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_zakup_energii_elektrycznej.html...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie

http://bip.lipnik.pl/8/369-ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na_zadanie_przebudowa_drogi_wewnetrznej_na_dzialce_nr_540_w_kurowie.html...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie.

http://bip.lipnik.pl/8/368-ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__na_zadanie_wykonanie_zastepczej_studni_wierconej_na_ujeciu_we_wlostowie.html...

Sytuacja ludności cywilnej na Przyczółku Sandomiersko - Baranowskim w II poł. 1944 r. w relacji mieszkańców Gminy Lipnik

  Film zrealizowany na zamówienie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   ...

Wokół Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął 4 listopada kolejną, bardziej zaawansowaną wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Konsultacje społeczne nad nim potrwają jeszcze do końca tego roku.             Kazimier...

Święto Niepodległości w Lipniku

  Tegoroczne oficjalne obchody Święta Niepodległości odbyły się w gminie Lipnik w niedzielę 10 listopada. Po mszy świętej, odprawionej za ojczyznę w lipnickiej kaplicy, której przewodniczył proboszcz parafii Goźlice ksiądz kanonik Stanisław Wdowiak uczestnicy uroczystości w szyku paradnym przemaszerowali na Plac Niepodle...

Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik.

I N F O R M A C J A Wójt Gminy w Lipniku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku z dniem 15 listopada 2013 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik.  ...

Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik.

I N F O R M A C J A Wójt Gminy w Lipniku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku z dniem 15 listopada 2013 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz

http://bip.lipnik.pl/8/376-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn%3A_wykonanie_ujec_wody_do_celow_gospodarczych_rolniczych_na_dzialkach_nr_137_w_m_Lownica_oraz_nr_182_2_w_m_miedzygorz.html...

Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej

http://bip.lipnik.pl/8/377-zawiadomienie_o_wyborze_oferty_wyniku_licytacji_elektrronicznej_w_postepowaniu_na_zakup_energii_elektrycznej.html...

Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej

http://bip.lipnik.pl/8/378-powtorne_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_w_postepowaniu_na_zakup_energii_elektrycznej.html...

Najmłodszym o bibliotece we Włostowie.

Październikowymi gośćmi biblioteki byli dzieci z grupy „0” b. z prowadzącą ich Panią Renatą Hołody. Podczas spotkania najmłodsi poznawali zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych, mogli zajrzeć w każdy kąt biblioteki i poznać kulisy pracy bibliotekarza. Czekały również na nich puzzle i gry edukacyjne. Ponadto bibliotekarka ...

Zjazd Absolwentów z okazji 110 lat istnienia Szkoły w Lipniku

  Film ze zjazdu Absolwentów z okazji 110 lat istnienia Szkoły w Lipniku    ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz

http://bip.lipnik.pl/8/384-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_zadnie_pn_wykonanie_ujec_wody_do_celow_gospodarczych_rolniczych_na_dzialkach_nr_137_w_m_Lownica_oraz_nr_182_2_w_m_miedzygorz.html...

Nabór do projektu: Otwieramy własną firmę

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ   Chcesz założyć własną firmę lub gospodarstwo agroturystyczne? Weź udział w projekcie   ,,OTWIERAMY WŁASNĄ FIRMĘ” Planowany termin naboru: od 2 do 24 stycznia 2014r. W ramach programu mieszkańcy powiatów: kieleckie...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 05.12.2013

  Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2013-12-05 19:00:00 do 2013-12-07 10:00:00 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Wiatr południowo-zachodni, w nocy z czwartku na piątek skr...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 09.12.2013

  OSTRZEŻENIE Nr 73 Zjawisko: Oblodzenie Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2013-12-09 20:00:00 do 2013-12-10 08:00:00 Przebieg: Po opadach deszczu nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C, powodując...

Informacja w sprawie punktów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach, które będą czynne w Opatowie w dniu 18 grudnia 2013 r.

Starostwo Powiatowe w Opatowie informuje, iż w dniu 18 grudnia 2013 r. w budynku Starostwa Powiatowego oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie, będą czynne 2 punkty Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach (od 10:00 do 14:00).     Osoby zainteresowane będą mogły założyć własne konto zdrowotne w ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

  Obwieszczenie   Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r.   w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym   Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ...

Projekt Staż krokiem do pracy - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, Fundacja „Fundusz Inicjatyw" na terenie powiatu opatowskiego i ostrowieckiego realizuje projekt „Staż krokiem do pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Staż krokiem do pracy" ma na celu przygotowanie do końca lutego 2015 ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

http://bip.lipnik.pl/8/393-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_w_postepowaniu_publicznym_pn_udzielenie_dlugoterminowego_kredytu_konsolidacyjnego.html...

"Zerówczaki" poznają bibliotekę

W piątek 15 listopada do włostowskiej biblioteki zawitała klasa 0 A z Panią Marzeną Żółciak. Porozmawialiśmy o tym, co można robić w bibliotece, dlaczego i jak należy szanować książki, co trzeba zrobić, aby zostać czytelnikiem biblioteki. Bibliotekarka czytała baśń o smoku wawelskim, którego podstępem pokonał dzielny szewczy...

Dzień książkowego misia we Włostowie

Miś – jak powszechnie wiadomo - jest najlepszym przyjacielem dziecka. Zresztą i dorośli obdarzają misie dużą sympatią. 26 listopada najmłodsi uczniowie ZS we Włostowie wraz z wychowawczynią Panią Małgorzatą Walczak uczestniczyli w „Święcie Książkowego Misia". Święto to odbyło się w bibliotece publicznej i poświ...

Ogłoszenie o kursie chemizacyjnym w 2014 r.

OGŁOSZENIE Powiatowy Zespół Doradczy w Opatowie prowadzi nabór na kurs chemizacyjny który odbędzie się 14-go lutego 2014 r. w Centrum Kształcenia w Lipniku. Chętnych prosimy o zapis w Urzędzie Gminy w Lipniku w Referacie Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub u doradcy rolnego Wiesławy Kasprowic...

Informacja o dopłatach z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Urząd Gminy w Lipniku w załączeniu przekazuje informację Agencja Rynku Rolnego, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewneg...

Przetargi trwające

http://bip.lipnik.pl/8-przetargi_trwajace.html...

Przetargi zakończone

http://bip.lipnik.pl/9-przetargi_zakonczone.html...

Informacja Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie w sprawie zeznań podatkowych

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie w związku z kolejną akcją rozliczeń podatkowych zachęca do skorzystania z prostej, łatwej i wygodnej metody składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Złożenie e-zeznania czy e-deklaracji pozwala ograniczyć formalności do minimum. Należy podkreślić, że ta forma rozlic...

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Lipniku

3 marca zakończyła się kolejna edycja eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W finale startowały dwie ekipy reprezentujące Zespół Szkół w Lipniku i Zespół Szkół we Włostowie. Po sprawdzianie pisemnym w ścisłym finale najlepszym uczes...

Ogłoszenie o zwrot podatku akcyzowego

O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy w Lipniku informuje, iż w terminie : od 3 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 roku należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 roku /pokój nr 22/ ...

Kumunikat Głównego Ispektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Integrowana ochrona r...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego samorządu Gminy Lipnik w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadz...

Ogłoszenie Powiatowego Zespołu Doradczego w Opatowie

Powiatowy Zespół Doradczy w Opatowie uprzejmie informuje, że w dniach 13-14 marzec 2014 o godzinie 9:00 w budynku Centrum Kształcenia w Lipniku odbędzie się podstawowy kurs chemizacyjny dla osób, które do tej pory nie posiadały uprawnień.  Zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy w Lipniku, Referat Rozwoju...

"Wiosna ach to Ty..."- konkurs plastyczny

                                                  Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku ogłasza ...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2014

Ruszył Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2014 (informacja ze strony: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/955013.html )   Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, skierowany do organiza...

Konkurs dotacyjny "Razem 89", zorganizowany przez Fundację Wspomagania Wsi

Konkurs dotacyjny "Razem 89", zorganizowany przez Fundację Wspomagania Wsi (informacja ze strony: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/954844.html )   Z okazji 25. rocznicy demokratycznych przemian w naszym kraju, Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do wspólnego świętowania i wzięcia udziału w konkursie "Razem 89". Jeśli macie p...

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kó...

„To dla mnie ważne” –konkurs grantowy dla inicjatyw na rzecz pogodnego dzieciństwa

„To dla mnie ważne” –konkurs grantowy dla inicjatyw na rzecz pogodnego dzieciństwa   Organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci, rodziny i wychowania mogą wziąć udział w konkursie grantowym „To dla mnie ważne”, ogłoszonym przez Fundację Aviva. Pula grantów to 100 000 zł. Celem konk...

Podsumowanie inwestycji drogowych za 2013 rok

W 2013 roku Gmina Lipnik wykonała zadanie pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1. Remont drogi gminnej nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 760 mb od km 1+775 do km 2+535, 2. Remont drogi gminnej nr 001447T Malżyn - Łownica na odcinku 1198 mb od km 0+620 do km 1+818, 3.  &nb...

Wiosenny konkurs roztrzygnięty!

           Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego pt. "Wiosna ach to Ty" zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipniku. Spośród 76 prac plastycznych komisja konkursowa w skład której wchodzili: bibliotekarze, nauczyciele i pracownicy Urzędu G...

O zwyczajach wielkanocnych w bibliotece we Włostowie

      16 kwietnia bibliotekę we Włostowie odwiedziły dwie grupy klas „0” z Paniami Małgorzatą Walczak i Renatą Hołody.Tematyką spotkania były zbliżające się Święta Wielkiej Nocy oraz związane z nimi zwyczaje. Rozmawiano o koszyczku wielkanocnym, pisankach , kraszankach, śmigusie – dyngusie. Dziec...

Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie ochrony pszczół i innych zapylaczy

W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, iż nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą za sobą ...

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

  W dniu 30 kwietnia 2014 r. wzorem lat ubiegłych, w Urzędzie Gminy w Lipniku odbyło się spotkanie 7 par małżeńskich obchodzących Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.       „Drodzy Jubilacji, Życie Wasze rozkwitało jak wiosna, pełna zapału, radości, szczęścia i nadziei, gdy  50 lat ...

Listy dla Ziemi

  Gmina Lipnik w roku 2014 przyłączyła się do II edycji Akcji Ekologicznej ,,Listy dla Ziemi”. Akcja ta polega na pisaniu przez młodych ludzi listów na wykonanym z makulatury papierze. Po napisaniu listów uczniowie zanieśli je do domów rodzinnych – przedstawili rodzicom, dziadkom. Poprzez tę akc...

Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 maja 2014 r.

  I N F O R M A C J A W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych w dniu 06.05.2014 rmogą wystąpić uszkodzenia w uprawach rolnych i sadach. Prosimy rolników, którzy mają grunty rolne na terenie Gminy Lipnik i u których wystąpiły uszkodzenia na wskutek wiosennych przymrozków o niezwłoczny kont...

Informacja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw i owoców w związku z wprowadzeniem embarga przez Federacje Rosyjską

Oddział Agencji Rynku Rolnego w Kielcach informuje, że w ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 29.06.2014

OSTRZEŻENIE Nr 33 Zjawisko: Intensywne opady deszczu  Stopień zagrożenia: 1  Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2014-06-30 09:00:00 do 2014-07-01 04:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. P...

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Opatowie z dnia 03.06.2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Opatowie informuje, ze na stronie internetowej PIORiN ukazały sie komunikaty sygnalizacyjne: 1. Zwalczanie owocówki jablkóweczki. 2. Zwalczanie owocówki sliwkóweczki - faza "czarna główka" 3. Zwalczanie septorioz...

Rajd rowerowy szlakami turystycznymi gminy Lipnik

  Rajd rowerowy szlakami turystycznymi gminy Lipnik...

Informacja Wójta Gminy Lipnik

  W związku z wystąpieniem opadów gradu w dniu 27.05.2014r na terenie Gminy Lipnik mogą wystąpić uszkodzenia w uprawach rolnych i sadach. Prosimy rolników u których wystąpiły uszkodzenia na wskutek opadów gradu o niezwłoczny kontakt osobisty w sprawie zgłoszenia strat pok. nr 6 telefon 15 8691-419 w.35 do...

Konkurs fotograficzny

  GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIKU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „ZABIERZ KSIĄŻKĘ NA WAKACJE”   Czekamy na ciekawe zdjęcia z wakacji prezentujące książki i ich czytelników         Regulamin konkursu fot...

Komputerowe Badanie Wzroku i Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego (Profilaktyka Jaskry)

W dniu: 23.05.2014r. w Ośrodku Zdrowia w Lipniku 17A w godzinach od 09:00 do 12:00, odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie 15-869-17-76 Koszt badania komputerowego ostrości wzroku 5 zł.   Koszt pomiaru ciśnienia ś...

Krzyż z okupacyjnym przesłaniem

  Film z poświęcenia Krzyża w Łownicy, maj 2014   ...

Dopłata do materiału siewnego w 2014 r.

25 czerwca 2014 r. mija ostatecznym terminem składania wniosków  o dopłatę do materiału siewnego w Agencji Rynku Rolnego.   Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału si...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 11.08.2014

  OSTRZEŻENIE Nr 61 Zjawisko: Silne burze z gradem  Stopień zagrożenia: 2  Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: Województwo świętokrzyskie Ważność: od 2014-08-11 12:00:00 do 2014-08-12 00:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie okoł...

Godz. 10:00 - przetarg sprzedaż działki w Lipniku; godz. 11:00 przetarg na Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie

 - Wójt Gminy Lipnik ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 14/7 o  pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości  Lipnik czytaj dalej >>   - Ogłoszenie o zam&oacut...

Jak unijne środki zmieniły gminę Lipnik

http://www.sejmik.kielce.pl/item/40629-jak-unijne-srodki-zmienily-gmine-lipnik?start=30...

Godz 10:00 Przetarg nieograniczony na zadanie Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie

http://bip.lipnik.pl/8/537-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_termomodernizacja_budynku_osrodka_zdrowia_we_wlostowie_oraz_termomodernizacja_budynku_przedszkola_we_wlostowie.html...

Godz 10:00 Przetarg nieograniczony na zadanie Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie

http://bip.lipnik.pl/8/537-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_termomodernizacja_budynku_osrodka_zdrowia_we_wlostowie_oraz_termomodernizacja_budynku_przedszkola_we_wlostowie.html...

Godz 10:00 Przetarg nieograniczony na zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie

http://bip.lipnik.pl/8/538-ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_pn_termomodernizacja_budynku_zespolu_szkol_we_wlostowie.html...

Ostrzeżenia meteorologiczne z dnia 07.08.2014

OSTRZEŻENIE Nr 57 Zjawisko: Intensywne opady deszczu Stopień zagrożenia: 2 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: Województwo więtokrzyskie Ważność: od 2014-08-07 12:00:00 do 2014-08-08 06:30:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm, oraz porywa...

Ostrzeżenia meteorologiczne z dnia 11.07.2014

OSTRZEŻENIE Nr 39 Zjawisko: Intensywne opady deszczu  Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz MeteorologicznychObszar: Województwo świętokrzyskieWażność: od 2014-07-11 21:00:00 do 2014-07-12 18:00:00Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wy...

Kurs wyplatania papierowej wikliny

ZAPROSZENIE Filia GBP we Włostowie serdecznie zaprasza na kurs wyplatania papierowej wikliny. Papierowa wiklina jest wytwarzana ze skrawków gazet zwiniętych w ruloniki. Można z niej produkować koszyczki, pojemniki i ozdoby. Nie wymaga nakładów finansowych a efekty są naprawdę imponujące. Z tajnikami tej ...

Ogłoszenie Powiatowego Zespołu Doradczego w Opatowie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Zespół Doradczy w Opatowie informuje rolników, że prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie na temat: "Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony". Po odbytym szkoleniu uczestnicy uzyskają zaświadczenia o kursie chemizacyjnym oraz zaświadczeni...

Programu OHP Kielce „Gwarancje dla Młodzieży”.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach rozpoczyna realizację bezpłatnego Programu „Gwarancje dla Młodzieży" - dla młodzieży z grupy NEET (NEET- not in employment, education or training - młodzieży, która nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania) Projekt „Pomysł ...

Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 07.08.2014 r.

OSTRZEŻENIENr 10 Stopień zagrożenia: 3 Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych w KrakowieObszar: Województwo świętokrzyskieWażność: od 2014-08-07 13:30:00 do 2014-08-08 12:00:00 Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu zarówno o charakterze burzowym jak i ciągłym, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprz...

Ostrzeżenia meteorologiczne z dnia 04.08.2014

OSTRZEŻENIE Nr 55 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz MeteorologicznychObszar: Województwo świętokrzyskieWażność: od 2014-08-04 12:00:00 do 2014-08-05 06:00:00Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. ...

VIII Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lipnik

  OGŁOSZENIE Wójt Gminy Lipnik oraz Ludowy Zespół Sportowy „Cukrownik” Włostów serdecznie zapraszają drużyny z terenu Gminy Lipnik na VIII Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lipnik, który odbędzie się 10.08.2014. (niedziela) na boisku sportowym we Włostowie. Drużyny mo...

I NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 1/2014

  Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów...

Kazimierz Kotowski w Gminie Lipnik

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski spotkał się 30 lipca b. r. z Radą Gminy w Lipniku i sołtysami. Spotkanie prowadził wójt gminy Józef Bulira i przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur. Kazimierz Kotowski w swoim wystąpieniu poinformował zebranych o wsparciu w la...

Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego - II półrocze 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy w Lipniku informuje, iż w terminie:   od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 roku należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 roku / pokój nr 22...

Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 sierpnia 2014 roku dot. gradobicia z dnia 04.08.2014 r

  W związku z wystąpieniem opadów gradu w dniu 04 sierpnia 2014 roku mogą wystąpić uszkodzenia w uprawach rolnych i sadach na terenie Gminy Lipnik Prosimy rolników u których wystąpiły uszkodzenia na skutek opadów gradu o niezwłoczny kontakt osobisty w sprawie zgłoszenia strat w Urzędzie Gminy w...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 05.08.2014

OSTRZEŻENIE Nr 56 Zjawisko: Silne burze z grademStopień zagrożenia: 2 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: Województwo więtokrzyskie Ważność: od 2014-08-05 13:00:00 do 2014-08-06 06:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady...

Komunikat prasowy Agencji Rynku Rolnego. PILNE !

  Komunikat prasowy. PILNE ! Agencja Rynku Rolnego apeluje  do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych , którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcia.   W z...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 29.07.2014

OSTRZEŻENIE Nr 50 Zjawisko: Burze z gradem  Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz MeteorologicznychObszar: Województwo świętokrzyskieWażność: od 2014-07-29 11:00:00 do 2014-07-29 23:00:00Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie opady gradu...

Ostrzeżenia meteorologiczne z dnia 27.07.2014 oraz 28.07.2014

OSTRZEŻENIE Nr 49 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz MeteorologicznychObszar: Województwo świętokrzyskieWażność: od 2014-07-28 12:00:00 do 2014-07-28 23:00:00Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opad...

Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 lipca 2014 roku dot. gradobicia z dnia 25.07.2014 r

  INFORMACJA W związku z wystąpieniem opadów gradu w dniu 25 lipca 2014 roku mogą wystąpić uszkodzenia w uprawach rolnych i sadach. Prosimy rolników u których wystąpiły uszkodzenia na skutek opadów gradu o niezwłoczny kontakt osobisty w sprawie zgłoszenia strat pok. nr 6  telefon 15 869 14 19 do...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia31.07.2014

OSTRZEŻENIE Nr 52 Zjawisko: Silne burze z gradem Stopień zagrożenia: 2 Biuro: Centralne Biuro Prognoz MeteorologicznychObszar: Województwo świętokrzyskieWażność: od 2014-07-31 12:00:00 do 2014-08-01 02:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru...

Komunikat ARR- UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA.

UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW ! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA. Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej skontrolo...

Przygotowania w bibliotece do dożynek

Bibliotekarki i stażystki GBP w Lipniku starannie przygotowują sie do dożynek w gminie Lipnik. Główna ozdoba - paw, powstaje w bibliotece. Foto:Barbara Nowosielska...

Promocja Biblioteki na Dożynkach w Lipniku 2014

Stoisko Gminnej Biblioteki Publicznej i nasz piękny dożynkowy paw, który przyciągał uwagę wszystkich gości! foto:Barbara Nowosielska...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015”

OgłoszenieWójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015”. Wójt Gmin...

Wybory i referenda

http://bip.lipnik.pl/98-wybory.html...

Uwaga!!! Producenci owoców i warzyw dokonujący wycofania produktów na bezpłatną dystrybucję.

Agencja Rynku Rolnego po raz kolejny przypomina, że inicjatywa pozyskania organizacji charytatywnej lub uprawnionej innej jednostki organizacyjnej oraz osoby fizycznej, która przyjmie wycofane owoce i warzywa leży w gestii producenta owoców i warzyw dokonującego wycofania produktów z rynku. Fizyczne wycofanie produ...

Komunikat ARR z dnia 26.09.2014 - UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !

  UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !   Agencja Rynku Rolnego  informuje, że korekty powiadomień są tylko i wyłącznie uzupełnieniem wcześniej złożonych powiadomień. Korekta  nie może zmieniać danych,  które zostały zapisane przez producenta  w powiadomieniu złożonym od 18 ...

Spotkanie poświęcone Bł. Wincentemu Kadłubkowi

      Błogosławiony Wincenty Kadłubek to patron Sandomierza i Diecezji Sandomierskiej dlatego każdego roku w październiku Sandomierz celebruje jego święto. Ten wielki Święty wywodzi się z powiatu opatowskiego dlatego również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku chciała uczcić pamięć o nim. Dl...

Informacja dla rolników prowadzących uprawy czarnej porzeczki i wiśni

Szanowni Państwo,   Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Opatowie informuje, że w związku z drastycznym spadkiem w 2014r. cen skupu porzeczki czarnej i wiśni, w Rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR zaproponowano udziele...

Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik

INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK     Urząd Gminy w Lipniku  informuje, że Gmina Lipnik uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk...

Do 14 listopada producenci cebuli, kapusty lub jabłek mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia

Wielu producentów cebuli, kapusty czy jabłek ponosi straty z powodu nałożenia na towary z naszego kraju embarga przez Rosję. Aby zrekompensować im starty wynikające z utraty tego rynku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała wsparcie. Jego wysokość wyniesie: 450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli ...

Wyjątkowa nowość.

Mamy już w bibliotece najnowszą książkę o historii naszej "małej ojczyzny". Polecamy....

Lista zakupionych lektur

    Lista lektur zakupionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipniku w ramach Programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie  z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych     (Priorytet 2) Zrealizowano ze środków finansowy...

Rada Gminy w Lipniku - Kadencja 2014-2018

  Mazur Stanisław - Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku, Radny sołectwa Słabuszewice - okręg wyborczy nr 13 Monika Kaczor  - v-ce Przewodnicząca Rady Gminy, Radna sołectwa Usarzów - okręg wyborczy nr 5 Modras Andrzej - v-ce Przewodniczący Rady, Radny sołectw Adamów, Malice Kościelne, Męczennice, Żurawni...

Komisja ds Gospodarki i Finansów

Skład Komisji: 1. Krakowiak Krzysztof 2. Kaczor Monika 3. Baran Piotr 4. Kaptur Janusz 5. Modras Andrzej ...

Informacja o miejscach udzielania świadczeń lekarza POZ.

Szanowni Państwo! Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że po 1 stycznia 2015 r. świadczeń medycznych będą udzielać wszystkie gabinety lekarza POZ. Informacja o miejscach udzielania świadczeń lekarza POZ. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 stycznia 2015 r., od godz...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 08.01.2015

  OSTRZEŻENIE Nr 3 Zjawisko: Opady marznące Stopień zagrożenia: 1   Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2015-01-08 20:00:00 do 2015-01-09 06:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących ...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 09.01.2015

OSTRZEŻENIE Nr 4 Zjawisko: Silny wiatr Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2015-01-09 12:00:00 do 2015-01-09 21:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z p...

Wielka Orkiestra zagrała w Lipniku

    9075,10 zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano w sztabie tej akcji charytatywnej w Lipniku. 35 wolontariuszy i 9 pomocników zbierało datki pieniężne na terenie gminy Lipnik i w sąsiednim terenie. 23 Finał WOŚP odbył się w niedzielę 11 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół w Lipniku,...

Błękitny Promyk Nadziei z pomocą dla mieszkanki Świętokrzyskiego

31 stycznia (sobota) na terenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w godzinach 09:00 – 17:00 i w Galerii Echo w godzinach 14.00-17.00 oraz 1 lutego (niedziela) w obu tych miejscach w godzinach 9.00-17.00 odbędzie się akcja „Dzień Dawcy Szpiku dla Moniki i Innych”. Inicjatorem organizacji akcji rejestracji potencjalnyc...

Sandomierskie dni sadownicze w Sandomierzu i Włostowie w 2015r.

Wykłady, dyskusje, pokazy praktyczne i stoiska promocyjne branży handlowej wypełniły program tegorocznych  XXIII Sandomierskich spotkań Sadowniczych, które 28 i 29 stycznia 2015 r. odbyły się w Sandomierzu i we Włostowie. Spotkanie odbyło się w hali sportowej w Sandomierzu. Zgromadzeni pracownicy z branży ogrodniczej utrz...

Komunikat ARR z dnia 13.02.2015 r w sprawie Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)”. Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowa...

Zaproszenie na warsztaty dla mieszkańców gmin, przedsiębiorców i przedstawicieli stowarzyszeń z terenu Gminy Lipnik

Zaproszenie na warsztaty dla mieszkańców gmin, przedsiębiorców i przedstawicieli stowarzyszeń z terenu Gminy Lipnik   W związku kończącym się okresem programowania w ramach PROW 2007-2013, oś 4 Leader, aktualnie przeprowadzana jest przy pomocy ekspertów zewnętrznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ewaluacja L...

Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

  UWAGA! Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny l...

RPOWŚ 2014-2020 strategią dla wielokierunkowego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,  Komisja Europejska przyjęła ostateczny kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a tym samym zakończyła długi okres intensywnych prac i negocjacji nad najważniejszym dla naszego województwa dokumentem programowym.       &nb...

Konkursy ogłoszone w ramach programu: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiam informację o konkursach ogłoszonych w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”:   Do 31 marca br. wnioski o dotację mogą składać organizacje pozarządowe  z powiatów: kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego ...

Ankieta w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Lipnik na lata 2015 - 2022

Szanowni Państwo,   W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lipnik na lata 2015-2022, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.  Zebrane ankiety pozwolą ocenić jaki jest Państwa zdaniem potencjał rozwojowy oraz mocne i słabe strony naszej Gminy. Badani...

Mini-granty z projektu więtokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”, młode organizacje pozarządowe oraz aktywne osoby działające na terenie powiatu opatowskiego, mają możliwość pozyskania mini-grantów w kwocie do 5000 zł na realizację oddolnych inicjatyw ze ...

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty!

Dnia 31 marca 2015 roku w Zespole Szkół w Lipniku odbyło się rozdanie nagród w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipniku oraz Bibliotekę ZS w Lipniku. Na konkurs pt "Pies bohaterem naszych lektur" wpłynęło 45 prac. Z uwagi na wysoki poziom prac lista laureatów została roszerzon...

Najpiękniejsze psie portrety.

PRACE NAGRODZONE W KONKURSIE PLASTYCZNYM "PIES BOHETEREM NASZYCH LEKTUR"...

Życzenia

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM I PRZYJACIOŁOM BIBLIOTEKI ŻYCZENIA CIEPŁYCH, PEŁNYCH RADOSNEJ NADZIEI ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGOORAZ RODZINNYCH SPOTKAŃ Z NAJBLIŻSZYMI życzą bibliotekarki GBP w Lipniku*autorką wielkanocnych dekoracji jest Pani Barbara Różycka...

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/...

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Lipniku

W słoneczną niedzielę 3 maja w Lipniku odbyły się gminne obchody Swięta Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się od sformowania przez strażaków jednostek OSP kolumny marszowej, która udała się w szyku zwartym do kościoła na nabożeństwo za ojczyznę. Mszę odprawił proboszcz parafii Goźlice ksiądz kanonik S...

Komunikat ARR z dnia 15.05.2015 r.

15 -05- 2015 r. UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!! KOMUNIKAT Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentó...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 19.05.2015

OSTRZEŻENIE Nr 23 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz MeteorologicznychObszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2015-05-19 15:00:00 do 2015-05-20 00:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 25 mm, oraz porywami wiatru do 7...

VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

W terminie od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka), organizowany jest Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozegrany zostanie XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin. Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, kt&oac...

Informacja w sprawie opadów gradu w dniu 21 czerwca 2015r

I N F O R M A C J A    W związku z wystąpieniem opadów gradu w dniu 21 czerwca 2015r mogą wystąpić uszkodzenia w uprawach rolnych i sadach.   Prosimy rolników u których wystąpiły uszkodzenia na wskutek opadów gradu o niezwłoczny kontakt osobisty w sprawie zgłoszenia strat pok.nr6 telefon 15 86...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 03.07.2015

OSTRZEŻENIE Nr 28 Zjawisko: Upał Stopień zagrożenia: 2 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2015-07-04 13:00:00 do 2015-07-08 20:00:00 Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 06.07.2015

OSTRZEŻENIE Nr 29 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2015-07-06 14:00:00 do 2015-07-06 20:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm, oraz porywami wiatru...

Wakacje w bibliotece

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI DO ODWIEDZENIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPNIKU W WAKACYJNY CZAS.  ...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 08.07.2015

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 30 Zjawisko: Silne burze z gradem Stopień zagrożenia: 2 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2015-07-08 06:40:00 do 2015-07-08 22:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz p...

Sołtysi w Gminie Lipnik w kadencji 2014 - 2018

 Adamów - Sołtys wsi - Jacek Pietraszewski   Gołębiów - Sołtys wsi  - Marek Zieliński   Grocholice - Sołtys wsi - Karol Kaptur Kaczyce - Sołtys wsi  - Józef Kaptur   Kurów - Sołtys wsi - Sabina Gaweł   Leszczków - Soł...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.07.2015 r.

I N F O R M A C J A   W związku z okresem występowania licznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy Lipnik apelujemy do wszystkich rolników, aby niezwłocznie (w tym samym dniu lub dzień po wystąpieniu klęski) informowali tutejszy Urząd o jej wystąpieniu: -      pod nr tele...

Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie gradobicia, które wystąpiło dnia 19 lipca 2015 r.

I N F O R M A C J A   W związku z wystąpieniem opadów gradu w dniu 19 lipca 2015 roku mogą wystąpić uszkodzenia w uprawach rolnych i sadach na terenie Gminy Lipnik. W związku z powyższym prosimy rolników, u których wystąpiły uszkodzenia na wskutek opadów gradu o niezwłoczny kontakt osobisty w sprawi...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 23.07.2015

OSTRZEŻENIE Nr 35 Zjawisko: Silne burze z gradem Stopień zagrożenia: 2 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2015-07-23 12:00:00 do 2015-07-23 22:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 9...

NIE Przemocy w rodzinie - Reaguj na przemoc !

PRZEMOC Przemoc rodzi przemoc- przemoc wobec członków rodziny częściej stosują osoby same będące ofiarami przemocy. Mity i stereotypy mogą sprzyjać przemocy lub ją usprawiedliwiać, moralne przyzwolenie na stosowanie przemocy.Przemoc stanowi argument w konfliktach. Przemoc wobec mężczyzn jest silniej usprawiedliwiana społec...

Nowości czytelnicze

W miesiącu wrześniu 2015r biblioteka w Lipniku wzbogaciła się o 72 nowości książkowe, a Filia we Włostowie o 111 pozycji książkowych. Bibliotekarki zawsze starają się trafić ofertą w gusta czytelników z gminy Lipnik - serdecznie zapraszamy do sprawdzenia czy im się to udało:)...

Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie deszczu nawalnego

I N F O R M A C J A W związku z wystąpieniem opadów deszczu nawalnego w dniu 26 lipca 2015 roku mogą wystąpić uszkodzenia w uprawach rolnych i sadach. W związku z tym prosimy rolników, u których wystąpiły uszkodzenia na wskutek opadów deszczu nawalnego o niezwłoczny kontakt osobisty w sprawie zgłoszenia s...

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 20 sierpnia 20...

Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie opadów gradu w dniu 23 lipca 2015 r.

I N F O R M A C J A W związku z wystąpieniem opadów gradu w dniu 23 lipca 2015 roku mogą wystąpić uszkodzenia w uprawach rolnych i sadach. W związku z tym prosimy rolników, u których wystąpiły uszkodzenia na wskutek opadów gradu o niezwłoczny kontakt osobisty w sprawie zgłoszenia strat  - pokó...

Dzień Głośnego Czytania

Dzień Głośnego Czytania (29 września 2015r. ) świętowano w bibliotece razem z uczniami zerówki z ZS w Lipniku. Dzieci w skupieniu wysłuchały opowiadania o kotku -Joanny Papuzińskiej a potem było juz bardzo głośno. Przedszkolaki prezentowały poznane w przedszkolu wiersze i piosenki, rysowały i bawiły się....

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 02.07.2015

OSTRZEŻENIE Nr 37 Zjawisko: Upał  Stopień zagrożenia: 3 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2015-08-03 12:00:00 do 2015-08-09 20:00:00 Przebieg: Prognozuje się w poniedziałek (03.08.2015) temperaturę maksymalną około 30°C. W pozostałych dniach tem...

Promocja biblioteki na gminnych dożynkach w Lipniku.

Podczas Dożynek w Lipniku 23.08.2015r Gminna Biblioteka Publiczna jako ozdobę swojego stanowiska zaprezentowała rodzinkę świnek. Mama świnia i prosiaczki zrobione zostały przez bibliotekarki: Danutę Stańko, Barbarę Nowosielską oraz stażystki: Agnieszkę Dziarmagę, Agnieszkę Gos, Barbarę Różycką, Wiesławę Wiącek. Zar&...

Wyprawka szkolna 2015/2016

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej, klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasie IV technikum oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik na IX Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lipnik.

OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Lipnik oraz Ludowy Zespół Sportowy „Cukrownik” Włostów serdecznie zapraszają drużyny z terenu Gminy Lipnik na IX Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lipnik, który odbędzie się 30.08.2015. (niedziela) o godz. 1300 na boisku sportowym we Włostowie. &nb...

Ostrzeżenie meteoroliczne nr 38 z dnia 2015.08.03

OSTRZEŻENIE Nr 38 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2015-08-05 08:00:00 do 2015-08-05 21:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 40 mm, oraz porywami wia...

Zamek w Międzygórzu

  Film o Zamku w Międzygórzu  ...

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - sierpień 2015

O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy w Lipniku informuje, iż w terminie:   od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 roku / pokój nr 22/...

Komunikat Prezesa ARR dla producentów mleka

Warszawa, 2015-08-11 KOMUNIKAT PREZESA ARRUWAGA PRODUCENCI MLEKA Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015. Wnioski nale...

Susza 2015

I N F O R M A C J A    W związku  z wystąpieniem suszy w miesiącu sierpniu 2015 roku na terenie Gminy Lipnik  mogą  wystąpić szkody w uprawach rolnych. Prosimy rolników u których wystąpiły uszkodzenia wywołane suszą o niezwłoczny kontakt osobisty  w sprawie składania wniosków po...

Informacja przygotowana przez Departament Finansów MRiRW dotycząca Pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.

  Od dnia 11 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.  producenci rolni, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany  w trybie przepisów o  krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach...

INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK

                INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK   Urząd Gminy w Lipniku informuje, że Gmina Lipnik uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ...

Ankieta preferencji przewozów pasażerów

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom organizacyjnym zbiorowego transportu publicznego w Województwie Świętokrzyskim, Wojewódzki Zarząd Transportu przygotował ankietę preferencji przewozowych pasażerów. W związku z tym, za Państwa pośrednictwem uprzejmie zapraszamy wszystkich podróżujących komunikacją publiczn...

Nowe przepisy regulujące kwestię usuwania drzew i krzewów

Urząd Gminy w Lipniku uprzejmie informuje, że dnia 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw, które wprowadzają szereg istotnych zmian, dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Zgodnie ze znowelizowan...

365 reklamówek śmieci

  3 000 reklamówek śmieci Ponad 3 000 reklamówek z odpadami zebrano już w ramach akcji 365 reklamówek śmieci organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA. Do całorocznych, ogólnopolskich działań może dołączyć każdy.   Happeningi i warsztaty na temat gospodarowania odpadami Fundacja Ekol...

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W gminie Lipnik zarządzeniem Nr 28/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 sierpnia 2012 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: - Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku,- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemó...

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW

http://bip.lipnik.pl/100/799-komunikaty_multimedialne_pkw.html...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48 z dnia 2015.11.04

OSTRZEŻENIE Nr 48 Zjawisko: Silna mgła Stopień zagrożenia: 1   Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2015-11-04 21:00:00 do 2015-11-05 10:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgieł ograniczających widzialność do 100 m. Praw...

Informacji dotyczącej azbestu

INFORMACJA DOTYCZĄCA AZBESTU   Przypomina się, że właściciel/zarządca każdego obiektu budowlanego, który zawiera elementy z azbestu jest zobowiązany do sporządzania: Ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (§4 rozporządzenia Ministra G...

Program WFOŚ dla osób fizycznnych

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 12 stycznia ogłosił nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2016 roku. Do 12 lutego trwa nabór do programu dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez moder...

24 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Podczas 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy który odbył się w niedzielę 10 stycznia 2016 r. w Gminie Lipnik zebrano kwotę: 12.568,62 zł LISTA WOLONTARIUSZY WOŚP 2016 W  ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNIKU AGATA CHRZANOWSKA MARTYNA CIACH IZABELA CIEŚLA WIKTORIA FURGON IGOR KADELA ...

Goście "Bajkowej Chatki Dwulatka"

Zabawy i tańce bardzo odpowiadają naszym najmłodszym gościom. Zatem apraszamy  do Bajkowej Chatki Dwulatka!...

Nowości wydawnicze 2015r

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą biblioteki, gdyż staramy się wciąż uatrakcyjniać nasz księgozbiór nowościami....

Rozwiązanie konkursu

14 stycznia 2016r w Bibliotece odbyło sie rozwiązanie konkursu plastycznego "Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa". Na konkurs wpłynęło 59 prac w kategorii praca samodzielna (wykonana tylko przez dziecko) oraz 16 prac w kategorii praca  wykonana z pomocą osoby dorosłej.   Laureaci w kategorii praca wykonana samodzielnie: I ...

Przedsiębiorczość bez barier

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt ,,Przedsiębiorczość bez barier” dofinansowany z Funduszy Europejskich.   W ramach projektu mieszkańcy powiatu opatowskiego, którzy ukończyli 30 rok życia będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 40 100 zł (dot...

Święto Pluszowego Misia we Włostowie

Miś przyjacielem dzieci, czyli Święto Pluszowego Misia w bibliotece we Włostowie.   W Filii Gminnej Biblioteki Publicznej we Włostowie po raz kolejny obchodzono Światowy Dzień Pluszowego Misia, który przypada na 25 listopada. Gośćmi biblioteki były zerówczaki i przedszkolaki z Zespołu Szkół  we Wł...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 art.15 ust. 2a, 2b, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. , poz. 1118,  póź...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego samorządu Gminy Lipnik w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalnoś...

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ BARIER

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości od 1 czerwca 2016r. rozpoczyna kolejny nabór do projektu ,,Przedsiębiorczość bez barier”.   W ramach projektu mieszkańcy powiatu opatowskiego, którzy ukończyli 30 rok życia będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 40 100 zł (do...

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Warszawa, 16.02.2016r.   Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny Od  18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci świń i mleka mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Jest to podyktowane niekorzystną sytuacją na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w u...

Ankieta do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipnik   Uprzejmie informujemy, że Gmina Lipnik rozpoczęła prace związane z opracowaniem  dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”. Celem takiego dokumentu jest wskazanie możliwości polepszenia jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnian...

Program „Rodzina 500 +”

Program „Rodzina 500 +”   Realizatorem ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) w gminie Lipnik  będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016r.   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w w...

Pan Andersen opowiada...

Pan Andersen opowiada.... pod takim hasłem  odbyło się spotkanie w bibliotece we Włostowie. Gośćmi  byli uczniowie klasy drugiej Zespołu Szkół we Włostowie z Panią Urszulą Dołowiec. Uczniowie poznali życie Hansa Christiana Andersena oraz obejrzeli   baśń „Brzydkie kaczątko”....

Informacja w sprawie odbierania azbestu

Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 Lipnik, 06.04.2016 r.   Informacja     Urząd Gminy w Lipniku zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Lipnik o zgłaszanie potrzeb odbierania płyt azbestowo-cementowych z budynków  na których zostało zmienione pokrycie dachowe lub zmia...

Dzieci listy piszą i zmieniają świat

Gmina Lipnik przystąpiła do akcji LISTY DLA ZIEMI 2016 zorganizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA. W tym roku w akcji uczestniczyć będzie Zespół Szkół we Włostowie. Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. W trzech edycjach akcji, kt&oacu...

Badanie słuchu w Gminie Lipnik

Ubytek słuchu to dziś powszechny problem społeczny, dotyczący coraz większej liczby osób, także coraz w młodszym wieku. Sprawia on osobom niedosłyszącym wiele problemów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Badanie słuchu jest bezpłatne i trwa zaledwie kilka minut. Serdecznie zapraszamy wszystkim mieszkańc&o...

Zabezpieczenie planowanych zasiewów kukurydzy

Zarząd Koła Łowieckiego Ziemia Sandomierska w Sandomierzu zwraca się z prośbą o przekazanie rolnikom na terenie Gminy informacji dotyczącej zabezpieczenia planowanych zasiewów kukurydzy o powierzchni powyżej 0,5 ha przed szkodami łowieckimi wyrządzonymi przez dziki w celu zabezpieczenia upraw prosimy o kontakt rolników z Ko...

Godziny otwarcia Biura Powiatowego ARiMR w Opatowie

http://www.lipnik.pl/images/biblioteka/20160420-102053-5491.jpg...

Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK

  INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK     Urząd Gminy w Lipniku     informuje, że Gmina Lipnik uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz z Narodowego Funduszu Ochron...

Umacnianie więzi i tradycji poprzez kultywowanie i promowanie świętokrzyskich obrzędów ludowych w gminie Lipnik

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie otrzymał dofinansowanie z programu Swiss Contribution przeznaczonego dla jednostek sektora finansów publicznych w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłoscią" Tytuł projektu: "Umacnianie więzi i tradycji poprzez kultywowanie i promowanie świętokrzyskich   obrzęd...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 30.05.2016 r.

OSTRZEŻENIE Nr 30 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2016-05-30 12:00:00 do 2016-05-30 23:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lo...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 17.06.2016 r.

OSTRZEŻENIE Nr 35 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2016-06-17 10:30:00 do 2016-06-17 16:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad....

Warsztaty wyplatania tradycyjnego wieńca dożynkowego

Włostów 24.05.2016 r. ZAPROSZENIE       Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie zaprasza na warsztaty wyplatania tradycyjnego wieńca dożynkowego które odbędą się w Centrum Kształcenia w Lipniku w dniu 09.06.2016r. (czwartek) o godzinie 17:00. Warsztaty odbywają się w ramach  Działania 3 ...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku

http://bip.lipnik.pl/42/1000-nabor_na_wolne_stanowisko_urzednicze.html...

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o pr...

X Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lipnik

OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Lipnik oraz Ludowy Zespół Sportowy „Cukrownik” Włostów serdecznie zapraszają drużyny z terenu Gminy Lipnik na X Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lipnik, który odbędzie się 04.09.2016. (niedziela) o godz. 13:00 na boisku sportowym w Leszczkowie. ...

Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy Lipnik

    INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK Urząd Gminy w Lipniku informuje, że Gmina Lipnik uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony...

Zapytanie ofertowe nr 1/SWISS/GOK

Zapytanie ofertowe nr 1/SWISS/GOK Dotyczące spotu reklamowego promującego Gminę Lipnik w ramach projektu „Umacnianie więzi i tradycji poprzez kultywowanie i promowanie świętokrzyskich obrzędów ludowych w Gminie Lipnik” nr umowy 11/SPPW/I/2016/SIK współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego P...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 24.07.2016 r.

OSTRZEŻENIE Nr 48 Zjawisko: Upał  Stopień zagrożenia: 2  Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2016-07-25 12:00:00 do 2016-07-28 20:00:00 Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 1...

Zaproszenie na spotkanie organizowane w ramach realizacji projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

ZAPROSZENIE Wójt Gminy Lipnik oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zapraszają zainteresowane osoby na spotkanie, którego przedmiotem będzie zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w ...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 26.07.2016 r.

OSTRZEŻENIE Nr 49 Zjawisko: Burze Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2016-07-26 12:00:00 do 2016-07-26 22:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h....

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 27.07.2016 r.

OSTRZEŻENIE Nr 50 Zjawisko: Silne burze z gradem Stopień zagrożenia: 2 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2016-07-27 12:00:00 do 2016-07-27 23:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm, oraz pory...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 28.07.2016 r.

OSTRZEŻENIE Nr 51  Zjawisko: Silne burze z gradem  Stopień zagrożenia: 2 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2016-07-28 11:00:00 do 2016-07-28 23:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 25 mm...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 09.08.2016 r.

OSTRZEŻENIE Nr 54 Zjawisko: Burze z gradem  Stopień zagrożenia: 1   Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych   Obszar: województwo świętokrzyskie   Ważność: od 2016-08-09 15:00:00 do 2016-08-10 00:00:00   Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, l...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55 z dnia 09.08.2016 r.

OSTRZEŻENIE Nr 55 Zjawisko: Intensywne opady deszczu  Stopień zagrożenia: 1  Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2016-08-10 00:00:00 do 2016-08-10 22:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. ...

Spot reklamowy promujący Gminę Lipnik

      Spot zrealizowany na potrzeby realizacji projektu pn. Umacnianie wiezi i tradycji poprzez kultywowanie i promowanie świętokrzyskich obrzędów ludowych w Gminie Lipnik" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy "Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością"....

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące zakupu kompletu biesiadnego (stół i ławki) w ramach projektu „Umacnianie więzi i tradycji poprzez kultywowanie i promowanie świętokrzyskich obrzędów ludowych w Gminie Lipnik” nr umowy 11/SPPW/I/2016/SIK współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące zakupu kompletu biesiadnego (stół i ławki) w ramach projektu „Umacnianie więzi i tradycji poprzez kultywowanie i promowanie świętokrzyskich obrzędów ludowych w Gminie Lipnik” nr umowy 11/SPPW/I/2016/SIK współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szw...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2017 ROKU

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik   o konsultacjach projektu   „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2017 ROKU”  Wójt Gminy Lipnik zaprasza organizacje pozarzą...

Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia

Wójt Gminy Lipnik woj. świętokrzyskie 27-540 Lipnik 20     I N F O R M A C J A                   Wójt Gminy Lipnik informuje,  że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku z dniem 09 września 2016 roku zostały wywieszone wyka...

Potrzebuję Rodziców od Zaraz

Powiat Opatowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie informuje, że jak co roku włącza się w akcję Wojewody Świętokrzyskiego pod nazwą "Potrzebuję Rodziców od Zaraz", której celem jest pozyskanie kandydatów do prowadzenia zastępczych form wychowania rodzinnego takich jak rodziny zastępcze, a także najpełnie...

Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczące zakupu kompletu biesiadnego (stół i ławki) w ramach projektu „Umacnianie więzi i tradycji poprzez kultywowanie i promowanie świętokrzyskich obrzędów ludowych w Gminie Lipnik” nr umowy 11/SPPW/I/2016/SIK współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do zapytania ofertowego nr 4/SWISS/GOK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie dotyczące zakupu kompletu biesiadnego (stół i ławki) w ramach projektu „Umacnianie więzi i tradycji poprzez kultywowanie i promowanie świętokrzyskich ob...

Zapytanie ofertowe nr 5/SWISS/GOK

  Zapytanie ofertowe nr 5/SWISS/GOK   Dotyczące zakupu kompletu biesiadnego (stół i ławki) w ramach projektu „Umacnianie więzi i tradycji poprzez kultywowanie i promowanie świętokrzyskich obrzędów ludowych w Gminie Lipnik” nr umowy 11/SPPW/I/2016/SIK współfinansowanego przez Szwa...

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 20120

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje, iż można składać wnioski o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 20120 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Wnioski są do pobrania w tut. Ośrodku. Termin składania wniosków do ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 5/SWISS/GOK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 5/SWISS/GOK     Dotyczące zakupu kompletu biesiadnego (stół i ławki) w ramach projektu „Umacnianie więzi i tradycji poprzez kultywowanie i promowanie świętokrzyskich obrzędów ludowych w Gminie Lipnik” nr umowy 11/SPPW/I/2...

Spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

W dniu 30 września 2016 r. w budynku Centrum Kształcenia w Lipniku odbyło się spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ...

Ostrzeżenie dla właścicieli lasów niepaństwowych.

Nadleśnictwo Ostrowiec Św. pełniące nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu opatowskiego informuje, że w lasach pojawił się szkodnik drzewostanów sosnowych o nazwie kornik ostrozębny. Zasięg jego występowania ma charakter gradacyjny. Obecnie zagrożenie wsytępuje w dziewięciu ...

Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 350/16 z dnia 12.10.2016 r.

    INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK   Urząd Gminy w Lipniku   informuje, że Gmina Lipnik uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz z Narodowego Fundus...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 68 z dnia 12.12.2016 r.

OSTRZEŻENIE Nr 68 Zjawisko: OblodzenieStopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2016-12-12 12:00:00 do 2016-12-12 15:00:00 Przebieg: Występujące na obszarze województwa opady deszczu, po godzinie 12, od północy województwa...

Inwestycje drogowe 2013

 W 2013 roku Gmina Lipnik wykonała zadanie pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1.    Remont drogi gminnej nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 760 mb od km 1+775 do km 2+535,    2.    Remont drogi gminnej nr 001447T Malżyn - Ło...

LGD Ziemi Sandomierskiej - Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

LGD Ziemi Sandomierskiej informuje, że w dniach 28 listopada - 19 grudnia br. do godz. 15  trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.  Przedsięwzięcie skierowane jest ...

Zmiana przepisów dot. wycinki drzew i krzewów

Od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek – usunięcie nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona w grudniu nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach. ...

Moja firma – mój sukces

  Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna  realizację projektu ,,Moja firma – mój sukces”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzeni...

Spotkanie informacyjne odnośnie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii

Ogłoszenie   ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW Z DOFINANSOWANIEM  DO 85%   Informujemy iż na terenie GMINY LIPNIK odbędą się spotkania informacyjne odnośnie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców w wysokości do 85% kosztów kwalifikowa...

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie

http://bip.lipnik.pl/8/1056-ogloszenie_o_przetargu_ustnym_ograniczonym_.html...

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - matriały informacyjne

   Działanie 3.1  „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” BEZ KREDYTOWANIA !!!!! 1. Beneficjentem jest GMINA (Gmina dostaje środki na OZE dla swoich mieszkańców) ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2017-2023

WÓJT GMINY LIPNIK ZAPRASZA   Przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych, mieszkańców i innych interesariuszy do zgłoszenia się na członków Komitetu rewitalizacji, który powołany zostanie w celu współpracy przy opracowaniu Programu Rewitalizacji oraz jego wdrożeniu. ...

Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 stycznia  2017r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 art.15 ust. 2a, 2b, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działal...

Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik

  Urząd Gminy w Lipniku informuje, że Gmina Lipnik uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wykonanie zadania pn.: ,,Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik” (umowa dotacji Nr 83/16 z dnia 09.05.2016 r.).   Całk...

Zaproszenie do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych   Zapraszamy do zapoznanie się z „Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych” stanowiącą element „Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2017-2023”.  Diagnoza jako obszary zdegradowane wskazuje sołectwo Lipnik...

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 7 na okres od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r.

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 7 na okres od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r.   Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. Zjawisko dot. nie zachowywania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, pojawianie się bezpańskich...

Ogłoszenie o projekcie, oraz deklaracja i ankieta do pobrania

    Szanowni Państwo,   Gmina Lipnik informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dyst...

Terminy spotkań z mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się: czwartek 09.02.2017 w miejscowościach: - Gołębiów  godz. 9.00  miejsce spotkania u Pana Marka Zielińskiego – sołtysa - Usarzów godz. 11.00 miejsce spotkania -  budyn...

Zwrot podatku akcyzowego luty 2017

O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy w Lipniku informuje, iż w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie   od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 roku /pokój nr 22/   ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik

Lipnik, dnia 23.02.2017 r.  Znak: RG-VI.6210.3.2017     OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik                 Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dni...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21 z dnia 01.03.2017 r.

OSTRZEŻENIE Nr 21 Zjawisko: Silny wiatr  Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2017-03-02 09:00:00 do 2017-03-02 19:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 ...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.   Działając na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz...

Zaproszenie do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 2 etap konsultacji

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 2 etap konsultacji     Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach „Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2017-2023”.  Fiszki mogą dotyczyć jedynie sołectwa Lipnik. Sołectwo to zostało wy...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

http://bip.lipnik.pl/15/1111-sprawozdanie_z_realizacji_programu_za_rok_2016.html...

Pożegnanie ś.p. Józefa Buliry

W dniu 14 listopada 2017 r. w kościele Św. Jadwigi Śląskiej w Świątnikach pożegnaliśmy wieloletniego wójta gminy Lipnik ś.p. Józefa Bulirę....

Informacja w sprawie aktualnej sytuacji formalno-prawnej w Gminie Lipnik

I N F O R M A C J A   Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipnik   Po śmierci wójta Ś.P. Józefa Buliry nasza gmina znalazła się w nowej sytuacji formalno - prawnej. 15.11.2017 r. Komisarz Wyborczy w Kielcach wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatu wójta. Jednocześnie wraz ze śmiercią wó...

Informacja w sprawie wiosennych przymrozków

I N F O R M A C J A W związku z wystąpieniem w dniach od 16.04.2017 do 21.04.2017 roku przymrozków wiosennych, mogą wystąpić uszkodzenia w uprawach rolnych i sadach. W związku z powyższym prosimy rolników, u których wystąpiły uszkodzenia na wskutek przymrozków wiosennych o niezwłoczny kontakt osobisty w s...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51 z dnia 10.07.2017 r.

OSTRZEŻENIE Nr 51 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 2 Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2017-07-10 15:00:00 do 2017-07-11 01:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 45 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.  Prawdopodobieństwo: 90% (Burz...

Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 69/17 z dnia 09.05.2017 r.

INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK   Urząd Gminy w Lipniku informuje, że Gmina Lipnik uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp...

Komunikat IORiN o stosowaniu środków ochrony roślin z uwzględnieniem bezpieczeństwa pszczół

 Kielce, dnia 25.04.2017r. Wojewódzki Inspektorat                                                ...

Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego – Kielce 21 czerwca 2017 r

Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego – Kielce 21 czerwca 2017 r. (środa) w ramach dnia otwartego w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce, Delegatura w Kielcach w godzinach 9.00-15.00 otworzy swoje drzwi dla wyborców. Każdy będzie mógł wziąć udział w konsultacjach kształtu kart do gł...

Informacja Zarządu Koła Łowieckiego Ziemi Sandomierskiej w Beszycach

INFORMACJA   Zarząd Koła Łowieckiego Ziemi Sandomierskiej w Beszycach informuje, że wydaje nieodpłatnie środki ochrony przed dzikami i sarnami do odstraszania.   Środki są wydawane rolnikom, którzy uprawiają minimum 0,5 ha kukurydzy. Odbiór środka kontaktować się pod nr. telefonu 510194571 lub 505007160 ...

Zaproszenie do konsultacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2017-2023

Ogłoszenie   Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2017-2023”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 24 maja 2017 r. Uwagi można składać:  Drogą korespondencyjną lub osobiście na adres: Urząd Gminy Lip...

Otwarty nabór wniosków w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok"

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza gminy wiejskie i wiejsko-miejskie z terenu województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w otwartym naborze wniosków w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 r.” ...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 40 z dnia 30.05.2017 r.

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2017-05-30 14:00:00 do 2017-05-31 03:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo: 85% Uwagi: Brak. Czas wydania: 2017-05-30...

Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2017 - 2023

  Podsumowanie konsultacji społecznych – etap 3 W dniu 15.05.2017 r. opublikowany został dokument pn. „Program Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2017-2023” w celu konsultacji społecznych. Informacja na ten temat wraz z dokumentem została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipnik w zakładce &bdq...

Moja firma – mój sukces - III edycja projektu

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej kontynuuje realizację projektu ,,Moja firma – mój sukces”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc ...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48 z dnia 29.06.2017 r.

OSTRZEŻENIE Nr 48 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2017-06-29 11:00:00 do 2017-06-29 19:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo: 85% (Burze z grad...

LGD Ziemi Sandomierskiej - Zasada konkurencyjności w PROW 2014-2020

Zasada konkurencyjności w PROW 2014-2020.   Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej informuje i przypomina wszystkim naszym beneficjentom, którzy podpisali umowy na dofinansowanie projektów w ramach PROW 2014-2020 o stosowaniu zasad konkurencyjności przy wyborze wykonawców poszczególnych zadań. ...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54 z dnia 19.07.2017 r.

OSTRZEŻENIE Nr 54 Zjawisko: UPAŁ Stopień zagrożenia: 2 Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2017-07-20 11:00:00 do 2017-07-22 20:00:00 Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 28°C do 32°C, a 20.07 do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 20°C. Pra...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 52 z dnia 11.07.2017 r.

OSTRZEŻENIE Nr 52 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2017-07-11 08:00:00 do 2017-07-11 18:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Prawdo...

Plebiscyt - Przyjazny dzielnicowy 2017

Chcąc wyeksponować pracę policjanta dzielnicowego oraz zaprezentować jego znaczenie w procesie kształtowania i wpływania na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnych, powstała idea przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Przyjazny Dzielnicowy" Płebiscyt będzie realizowany w dwóch etapach. Istotą I Etapu P...

Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.

I N F O R M A C J A   Wójt Gminy Lipnik informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku z  dniem 28 sierpnia 2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na okres 21 dni.  Działki przeznaczone do sprzedaży o numerach 14/18 w miejscowości ...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55 z dnia 21.07.2017 r.

OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nr 55 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2017-07-21 11:00:00 do 2017-07-21 18:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie gr...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 z dnia 29.07.2017 r.

OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nr 58 Zjawisko: UPAŁ Stopień zagrożenia: 3 Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2017-07-30 12:00:00 do 2017-08-05 20:00:00 Przebieg: Prognozuje się w tym okresie temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 33°C, tylko we wtorek, środę ...

Informacja w sprawie spotkania OZE

  Informacja Urząd Gminy w Lipniku informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury fili w Lipniku odbędzie się spotkanie osób zainteresowanych montażem instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna, solarna) na potrzeby gospodarstw domowych,  zg...

Komunikat Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opatowie

W nawiązaniu do pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr BiZK.1.642.11.2017 dotyczącym upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opatowie prosi o uczczenie pamięci powstańców poprzez załączenie syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00. zgodnie z &s...

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIEWOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.na terenie województwa świętokrzyskiego...

Dotacje na start - informacje o programie

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu jest zwiekszenie liczby mikroprzedsiebiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. O wsparcie moga ubiegac sie osoby, które ukonczyły 30 rok zycia, w szczególnosci kobiety, osoby niepełnosprawne i odchodzace z rolnictwa. ...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 z dnia 16.01.2018 r.

OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nr 3 Zjawisko: Opady marznące Stopień zagrożenia: 1   Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2018-01-16 18:00:00 do 2018-01-17 06:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powod...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 28.11.2017 r.

OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nr 76 Zjawisko: opady marznące Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2017-11-29 00:00:00 do 2017-11-29 10:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu i deszczu ze ś...

Zwrot podatku akcyzowego sierpień 2017

O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy w Lipniku informuje, iż w terminie:   od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 roku  będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 roku / pokój n...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 59 z dnia 02.08.2017 r.

OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nr 59 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1   Obszar: województwo świętokrzyskie   Ważność: od 2017-08-02 16:00:00 do 2017-08-03 03:00:00   Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do...

Święto Wojska Polskiego - 97 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku

15 sierpnia 2017 roku w Lipniku odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Z okazji tego święta  miały miejsce uroczystości patriotyczne upamiętniające 97 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Po odśpiewaniu hymnu państwowego władze gminy, radni, nauczyciele oraz reprezentacja Ochotniczych Straży Pożarnych zło...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 60 z dnia 08.08.2017 r.

OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nr 60 Zjawisko: UPAŁ Stopień zagrożenia: 3   Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2017-08-09 14:00:00 do 2017-08-11 19:30:00 Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w środę w dzień od 28°C do 31°C, w czwartek i w piątek o...

Informacja w sprawie dofinansowania na zakup i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energi

Wójt Gminy Lipnik informuje, że w dniu 28.08.2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące dofinansowania na zakup i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Lipnik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2020. Spotkanie było skierowane do osó...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 70 z dnia 05.10.2017 r.

OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nr 70 Zjawisko: Silny wiatr Stopień zagrożenia: 2 Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2017-10-05 18:00:00 do 2017-10-06 05:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami do...

Sprawdzenie możliwości technicznej budowy instalacji kolektorów słonecznych

W związki z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi dokonywania wpłat w sprawie sprawdzenie możliwości technicznej budowy instalacji kolektorów słonecznych, poniżej przekazujemy dane do dokonywania przelewów: Numer konta do wpłat dla mieszkańców: Nr 60 1910 1048 2664 8409 6835 0001 Dane firmy: ...

Przymrozki wiosenne - odbiór protokołów

I N F O R M A C J A Urząd Gminy Lipnik informuje, że protokoły dotyczące oszacowania zakresu wysokości szkód w indywidualnych gospodarstwach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych są do odebrania w tut. Urzędzie. W związku z powyższym prosimy rolników o osobiste stawiennictwo się w Urzędzie Gminy Lipni...

Pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach, w wyniku wiosennych przymrozków zostały zniszczone drzewa i krzewy owocowe lub truskawki

W terminie 13-27 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, w wyniku przymrozków wiosennych w...

Informacja w sprawie dofinansowania zadania pn. Pracownia edukacji ekologoczno przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik

    Zadanie "Pracownia edukacji ekologoczno przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik" realizowane w ramach progamu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno przyrodniczej w szkole podstawowej dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.&n...

Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.10.2017 r. w związku z niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - Huraganem

I N F O R M A C J A W związku z wystąpieniem - w okresie od 05 do 06.10.2017 roku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – HURAGANU mogą wystąpić szkody w gospodarstwach. W związku z powyższym prosimy rolników, u których wystąpiły uszkodzenia na wskutek HURAGANU o niezwłoczny kontakt osobisty w sprawie zgłos...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach

Zarządzenie nr 77/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach.             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marc...

Wójt Gminy Lipnik zaprasza do konsultacji projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU ”.

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik   o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIKZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU”   Wójt Gminy Lipnik zaprasza organizacje pozarządowe oraz ...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 o powierzchni 0,0838 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym   Wójt Gminy Lipnik ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości  Lipnik przeznaczonej&nb...

Informacja w sprawie wyznaczenia Pana Andrzeja Grządziela do pełnienia funkcji Wójta Gminy Lipnik

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipnik   Urząd Gminy w Lipniku uprzejmie informuje, iż w dniu 8 grudnia 2017 roku  Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego Pani  Agaty Wójtyszek wyznaczyła Pana Andrzeja Grządziela do pełnienia funkcji Wójta Gminy Lip...

Podsumowanie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Za nami już prawie 2 lata wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. W latach 2016-2017 ogłosiliśmy 4 konkursy na nabór wniosków, na łączną kwotę ponad 5,2 mln zł. Złożonych zostało ponad ...

Aktywne działania stowarzyszenia OSP Gołębiów

    W bieżącym roku na terenie rekreacyjnym w miejscowości Gołębiów stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiowie realizuje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zadan...

Informacja Powiatowego Zespołu Doradczego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opatowie

ŚODR Modliszewice PZD Opatów przypomina rolnikom   Rolnicy posiadający zwierzęta mają obowiązek dokonać spisu zwierząt i zgłoszenie go do biura  ARiMR do 31.XII.2017r. Zgodnie z art.20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dok...

Wójt Gminy Lipnik

Wyznaczony do pełnienia funkcji Wójta Gminy Lipnik mgr Andrzej Grządziel tel. 15 869 14 10...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 77 z dnia 29.11.2017 r.

OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nr 77 Zjawisko: opady marznące Stopień zagrożenia: 1   Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2017-11-30 02:00:00 do 2017-11-30 22:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognoz...

XXXII Sesja Rady Gminy

W dniu 14.12.2017 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy w Lipniku, podczas której Pani Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski wręczyła Panu Andrzejowi Grządzielowi akt wyznaczenia do pełnienia funkcji Wójta Gminy Lipnik. Akt został wydany przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 grudnia 2017 r. na wniosek Wojewody Świ...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 78 z dnia 30.11.2017 r.

OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nr 78 Zjawisko: oblodzenie Stopień zagrożenia: 1   Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2017-11-30 22:00:00 do 2017-12-01 09:00:00 Przebieg: Miejscami prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzan...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 z dnia 29.01.2018 r.

OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nr 6 Zjawisko: Silny Wiatr  Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2018-01-30 00:00:00 do 2018-01-30 15:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wi...

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! - informacja prasowa KBW Delegatury w Kielcach

      Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!   Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wybor...

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszyst...

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.   Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy ...

Zwrot podatku akcyzowego - luty 2018

O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy w Lipniku informuje, iż w terminie:   od 1 lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 roku /pokój nr 22/...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego samorządu Gminy Lipnik w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące dział...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7 z dnia 07.02.2018 r.

OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nr 7 Zjawisko: Opady marznące Stopień zagrożenia: 1   Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2018-02-07 15:00:00 do 2018-02-08 03:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie mie...

Stowarzyszenie Razem dla Leszczkowa

Stowarzyszenie Razem Dla Leszczkowa powstało w 2015 roku z inicjatywy grupy kobiet z Leszczkowa. Podstawowym celem  stowarzyszenia jest działalność na rzecz szeroko rozumianego rozwoju sołectwa Leszczków. Działania w jakie się angażujemy to wspieranie aktywności społecznej mieszkańców, dbanie o zachowanie lokalnych...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 10 z dnia 24.02.2018 r.

OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nr 10 Zjawisko: Silny mróz Stopień zagrożenia: 1   Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2018-02-24 23:00:00 do 2018-03-01 10:00:00 Przebieg: W nocy 24/25.02 prognoz...

Nabór wniosków na projekty grantowe LGD

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej ogłosiła nabór wniosków nr 1/2018/G na Przedsięwzięcie 2.1.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców –  łączymy pokolenia, wymieniamy doświadczenia, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu w ramach poddziałania „Wsparcie ...

Spotkanie informacyjne LGD w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 1/2018/G na projekty grantowe

W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 1/2018/G na projekty grantowe w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców –  łączymy pokolenia, wymieniamy doświadczenia, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii ...

Aplikacja BLISKO dla mieszkańców Gminy Lipnik

    Instrukcja konfiguracji aplikacji BLISKO   ...

Informacja dot. liczby i zasad powoływania Urzędników Wyborczych w gminach na obszarze województwa świętokrzyskiego

INFORMAJCA o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury (województwo świętokrzyskie) oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Zgodnie z treścią § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w s...

Można już zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej

Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i swojej ojczyzny Polski zgłoś się do najbliższej Wojskowej ...

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie   Jeżeli:      * Jesteś w trudnej sytuacji życiowej      * Ty lub ktoś bliski nadużywa alkoholu      * Obawiasz się, że Ty lub ktoś bliski może być uzależniony od alkoh...

Uwaga mróz

W związku z trwającymi mrozami apelujemy do wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskie o rozwagę. Pamiętajmy o właściwym ubiorze. Nie przebywajmy poza domem dłużej niż jest to konieczne. Dogrzewając mieszkanie należy pamiętać o użytkowaniu kuchenek gazowych, grzejników elektrycznych czy grzejn...

Szkolenie dla mieszkańców

W piątek 23 lutego 2018 r. w budynku Centrum Kształcenia w Lipniku odbyło się szkolenie dla mieszkańców Gminy Lipnik, którego głównym celem było przedstawienie zasad wypełniania eWnioskuPlus...

Promesa dla Lipnika

W dniu 26 lutego 2018 roku Pan Andrzej Grządziel pełniący funkcję Wójta Gminy Lipnik odebrał z rąk Pai Agaty Wojtyszek - Wojewody Świętokrzyskiego promesę na w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Promesa przeznaczona jes...

XXXV sesja Rady Gminy w Lipniku

W dniu 6 marca 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy w Lipniku odbyła sie XXXV sesja Rady Gminy w Lipniku, podczas której Komendant Powiatowy Policji w Opatowie insp. Ryszard Komański przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego oraz gminy Lipnik w 2017 roku. Podczas swojego w...

Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego opublikował na swojej stronie internetowej konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego pn. "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok" Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/58777-konkurs-dla-jednostek-samor...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12 z dnia 15.03.2018 r.

OSTRZEŻENIE meteorologiczne Nr 12 Zjawisko: Intensywne opady śniegu, Zawieje/zamiecie śnieżne Stopień zagrożenia: 1   Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2018-03-16 13:00:00 do 2018-03-17 06:00:00 Prze...

Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w Subregionie Wschodnim

Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z partnerem - Gminnym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rytwianach zaprasza panie w wieku 25- 59 lat na spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy w ramach projektu „Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w Subregionie Wschodnim”.  ...

Młodzień Zapobiega Pożarom - 2018

W dniu 07.03.2018 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku obyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" Do eliminacji gminnych przystąpili uczniowie Zespołu Szkolno-Pzedszkolnego w Lipniku, oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie. Do eliminacji powiatow...

Zgłoszenie występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Lipnik

OGŁOSZENIE          Urząd Gminy w Lipniku zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy o wskazywanie miejsc występowania roślin barszczu Sosnowskiego.         Informacje te posłużą do przygotowania wniosku w celu pozyskania środków...

A A A

Urzad Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15) 869-14-10
(0-15) 869-14-19
Fax (0-15) 869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

Kalendarium

Kwiecień
PonWtŚrCzPtSobNdz
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30           

Lokalizacja


Pogoda

Copyright © 2011 Gmina Lipnik. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.