Urząd Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15)869-14-10
(0-15)869-14-19
Fax (0-15)869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
o/Lipnik
96 9434 1041 2009 1940 0884 0014
Lipnik
Kontrast:
A
A
A

Konferencja promocyjna

2009-09-07 09:32:05

 

Projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Lipnik"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku był realizatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Czas na aktywność w gminie Lipnik". Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"


Realizacja projektu stworzyła nowe szanse dla bezrobotnych klientów OPS oraz ich rodzin na zdobycie zatrudnienia, usamodzielnienie, rozwój umiejętności współdziałania pracy w grupie, sprawniejszego pełnienia ról społecznych.
CEL PROJEKTU

Celem ogólnym projektu był program służący poprawie dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - korzystającym z pomocy OPS w Lipniku.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 1. Uczestnictwo w szkoleniach i kursach zawodowych - zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez rozwój umiejętności i kwalifikacji zawodowych


2. Korzystanie z usług o charakterze:

 • edukacyjnym (szkolenia),

 • społecznym (rozwój umiejętności komunikacyjnej),

 • zdrowotnym (badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie)

 • wsparciu finansowemu - zasiłki celowe i okresowego,

które zapewniły przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy.


3. Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty interpersonalne i aktywnego poszukiwania pracy, trening pracy, które zapewniły umiejętności świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej zgodnie z osobistymi zainteresowaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami oraz potrzebami rynku pracy.
W projekcie, który realizowany był od 01.05.2009r. do dnia 31.08.2009r. wzięło udział 10 kobiet.

Objęte one zostały działaniami z doradztwa zawodowego, brały udział w warsztatach komputerowych integracyjnych oraz szkoleniach zawodowych - „Opiekun osób zależnych" i „Profesjonalny sprzedawca".

Uczestniczki projektu otrzymały wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego, który był przyznany przez OPS decyzją administracyjną.

Realizatorem szkoleń w projekcie była Agencja Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św.


PROGRAM DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH „PROFESJONALNY SPRZEDAWCA" OBEJMOWAŁ:


1. Warsztaty (48h):

 • Warsztaty interpersonalne (18h)

 • Szkolenie komputerowe (18h)

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 • Warsztaty „Ja - pracownik i obywatel"

 • Trening pracy

 1. Szkolenie „Profesjonalny sprzedawca" (62h).

  PROGRAM DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH „OPIEKUN OSÓB ZALEŻNYCH"

OBEJMOWAŁ:


1. Warsztaty (48h):

 • Warsztaty interpersonalne (18h)

 • Obsługa komputera (18h)

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 • Trening dbałości o wygląd zewnętrzny

 • Trening pracy

 • Szkolenie profilaktyczne

 • Elementy prawa pracy

 • Doradztwo obywatelskie

2. Szkolenie „Opiekun osób zależnych" (70h).

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Stanisława Mierzwa, Wójt Gminy Lipnik - Pan Józef Bulira, Z-ca Wójta - Pan Rafał Smoliński, Sekretarz - Pan Wojciech Zdyb, Skarbnik -Pani Teresa Kwiatkowska oraz przedstawiciele społeczności lokalnej - Radni i Sołtysi z Gminy Lipnik. Podczas konferencji przedstawione zostały założenia projektu przeznaczonego dla 10 bezrobotnych kobiet z gminy Lipnik.

W dniu 31.08.2009r. odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację projektu. Podczas konferencji osobom biorącym udział w projekcie wręczono zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Uczestniczki projektu otrzymały również: zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie „Czas na aktywność w gminie Lipnik" oraz zaświadczenie o uczestnictwie w działaniach aktywizacyjno - szkoleniowych.


Telewizja internetowa
Kalendarium
Grudzień
PonWtŚrCzPtSobNdz
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pogoda
skup aut gdynia