Urząd Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15)869-14-10
(0-15)869-14-19
Fax (0-15)869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
o/Lipnik
96 9434 1041 2009 1940 0884 0014
Lipnik
Kontrast:
A
A
A

Zarządzenie 18/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 marca 2017r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Lipnik

2017-03-09 10:51:21

Zarządzenie 18/2017

Wójta Gminy Lipnik

z dnia 01 marca 2017r.

 

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Lipnik

 

   Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2016 r., poz. 464 z późn. zm.) oraz wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (znak: MIiR/H 2014-2020/20 (01)/07/2015 z późn. zm.) oraz w związku
z przystąpieniem Gminy Lipnik do opracowywania Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2017-2023 oraz zgłoszeń, które wpłynęły do Urzędu Gminy Lipnik w odpowiedzi na publiczne zaproszenie interesariuszy rewitalizacji do wzięcia udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji powołuję Komitet Rewitalizacji  w następującym składzie:

 

 

1. Pani Małgorzata Falfus – przedstawiciel środowiska organizacji pozarządowych i dziedzictwa kulturowego,

2. Pan Sebastian Szymański – przedstawiciel środowiska kultury,

3. Pani Danuta Polit – przedstawiciel środowiska oświaty i edukacji,

4. Ks. Marian Nowak – przedstawiciel Parafii Matki Bożej Wniebowziętej w Malicach Kościelnych,

5. Pan Jan Dąbrowski – przedstawiciel Nadleśnictwa,

6. Pan Stanisław Nowak - przedstawiciel Rady Gminy,

7. Pan Stanisław Mazur - przedstawiciel Rady Gminy,

8. Pan Dariusz Zając - przedstawiciel sołtysów,

9. Pan Artur Śmigała – przedstawiciel Urzędu Gminy w Lipniku.

 

§ 2

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2017-2023 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lipnik
             Józef Bulira   

Telewizja internetowa
Kalendarium
Lipiec
PonWtŚrCzPtSobNdz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031       

Pogoda
skup aut gdynia