Urząd Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15)869-14-10
(0-15)869-14-19
Fax (0-15)869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
o/Lipnik
96 9434 1041 2009 1940 0884 0014
Lipnik
Kontrast:
A
A
A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik

2017-02-23 13:29:44

Lipnik, dnia 23.02.2017 r.

 Znak: RG-VI.6210.3.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik

 

 

            Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z przystąpieniem do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik

 

Wójt Gminy Lipnik
podaje do publicznej wiadomości informacje:


1. o przystąpieniu do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik, którego przedmiotem jest wieloletni plan określający obszary, cele i kierunki interwencji w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, prowadzonej w przestrzeni gminy

2. termin rozpoczęcia konsultacji: 23.02.2017 r.

3. planowany termin zakończenia konsultacji: 16.03.2017 r.

4. wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, dokumentacja będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku pokój nr 24 w godz. od 7.15 do 15.15,

5. opinie, uwagi i sugestie do ww. dokumentu można zgłaszać:

    a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@lipnik.pl,

    b) pocztą na adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

    c) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

6. organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lipnik

 

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Wójt Gminy Lipnik 

Józef Bulira    

Telewizja internetowa
Kalendarium
Wrzesień
PonWtŚrCzPtSobNdz
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Pogoda
skup aut gdynia