Urząd Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15)869-14-10
(0-15)869-14-19
Fax (0-15)869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
o/Lipnik
96 9434 1041 2009 1940 0884 0014
Lipnik

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych osób załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy w Lipniku


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Urząd Gminy w Lipniku  informuje:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Lipniku, 27-540 Lipnik , e-mail: ug@lipnik.pl  który reprezentuje Wójt Gminy Lipnik.

2. Kontakt do  Inspektora Ochrony Danych :
Nr tel. IODO  15/8691- 419.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO wyłącznie w celu realizacji zadań Urzędu Gminy  określonych przepisami prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione.

5. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać się w związku ze sprawami prowadzonymi w Urzędzie Gminy w Lipniku , w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.

8. Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:
a)   dostępu do swoich danych osobowych
b)   sprostowania swoich danych osobowych,
c)   wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego,
d)   usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e)   przenoszenia danych, uzyskania kopii danych osobowych.

9. Działalność Urzędu Gminy  jako jednostki organizacyjnej  opiera się na przepisach prawa regulujących prowadzenie poszczególnych postępowań oraz załatwianie spraw, w związku z czym nie jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

10. Podanie niezbędnych danych osobowych przez interesantów Urzędu Gminy  jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana uprawnień.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.

                                                   

Telewizja internetowa
Kalendarium
Sierpień
PonWtŚrCzPtSobNdz
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31           

Pogoda