Urząd Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15)869-14-10
(0-15)869-14-19
Fax (0-15)869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
o/Lipnik
96 9434 1041 2009 1940 0884 0014
Lipnik
Kontrast:
A
A
A
 W 2013 roku Gmina Lipnik wykonała zadanie pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1.    Remont drogi gminnej nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 760 mb od km 1+775 do km 2+535,    2.    Remont drogi gminnej nr 001447T Malżyn - Ło...
WIĘCEJ...
W 2012 roku Gmina Lipnik wykonała zadanie pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1.    Remont drogi gminnej nr 001464T Usarzów – Michalin na odcinku 765 mb od km 0+000 do km 0+765   2. Remont drogi gminnej nr 001450T Łownica – Kolonia Garbowice ...
WIĘCEJ...
W 2011 r. Gmina Lipnik wykonała zadanie dotowane z rezerwy celowej budżetu państwa związanego z usuwaniem skutków powodzi spowodowanej przez intensywne opady deszczu w 2010 roku. Zadanie pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmowało 1. Remont drogi gminnej nr 001438T Lipnik –...
WIĘCEJ...
  W listopadzie 2011 roku zakończono realizację rzeczową projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – etap I” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytet...
WIĘCEJ...
W dniu 28.10.2011 r została zakończona inwestycja pn: "Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi" w ramach programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozój wsi" obięte...
WIĘCEJ...
15 września 2011 roku zakończono realizację zadania „Remont sieci dróg gminnych w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0731 T , 0732 T oraz drogami krajowymi nr 9 i nr 77” współfinansowanego z budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal...
WIĘCEJ...
W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader", działania 4.1."Wdrażanie lokalnych strategii rozoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 została zakończona operacja pn: "Zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie". ...
WIĘCEJ...
W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader", działania 4.1."Wdrażanie lokalnych strategii rozoju" objętego Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę z Gminą Lipnik na dofinansowanie realizacji operacji p...
WIĘCEJ...
W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader", działania 4.1."Wdrażanie lokalnych strategii rozoju" objętego Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę z Gminą Lipnik na dofinansowanie realizacji operacji pn: "...
WIĘCEJ...
W dniu 12.05.2011 została podpisana umowa na wykonanie operacji pomiędzy Gminą Lipnik a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym TRANS-ENERGO POŁANIEC Spółka z o.o. na realizację operacji pn: Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi". Trwają prace na...
WIĘCEJ...
W dniu 17.03.2011 r. Gmina Lipnik podpisała  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umowę na przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” obiętego Progra...
WIĘCEJ...
W dniu 29.10.2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Lipnik została podpisana Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" obiętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na realizację operacji pn: "Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno - technicznym i i...
WIĘCEJ...
    W 2010 roku Gmina Lipnik wykonała zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr 001420 T Gołębiów Szlachecki – Wesełówka",  które było współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej ...
WIĘCEJ...
  W dniu 13 sierpnia 2010 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Lipnik została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I" współfinansowanego z Europejskiego Fundus...
WIĘCEJ...
    Dnia 12 listopada 2009 roku dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Adamów, Studzianki, Męczennice Kolonie, Gm. Lipnik” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaln...
WIĘCEJ...

Telewizja internetowa
Kalendarium
Czerwiec
PonWtŚrCzPtSobNdz
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Pogoda
skup aut gdynia